Start van hoofdcontent

Stad

nl

Gemeente voorzichtig positief over aanpak criminaliteit Binnenstad

6 april 2017, 18.27 uur

De gemeente is gematigd positief over de eerste resultaten drie maanden na de start van het zogenaamde Binnenstad Offensief.

De gemeente laat weten dat het nog te vroeg is om te spreken van een daadwerkelijke omslag op straat. Maar de cijfers laten lichte verbetering zien. Sinds de start van het Binnenstad Offensief is het aantal straatroven gedaald van 90 naar 67. De aantallen zakkenrollerij zijn licht gedaald, van 1104 naar 1073. Op (nep)dope wordt veel handhaving ingezet waardoor de cijfers stijgen. Het aantal verwijderingsbevelen voor dealers is sinds de start van het Offensief meer dan verdubbeld.

Toeristenseizoen
In een persbericht laat de gemeente weten dat 'de cijfers en de reacties uit de buurt een motivatie voor de driehoek zijn om door te gaan met het offensief, zeker met het toeristenseizoen voor de deur'. Ook geven de resultaten relevante informatie om de overlast en problemen nog gerichter aan te pakken. De resultaten worden de komende weken in de diverse bewoners- en ondernemersoverleggen besproken. Het Binnenstad Offensief is ingesteld tot 1 juni 2017. Over de toekomst heeft de driehoek nog niet formeel besloten, maar zoals het er nu naar uitziet wordt het verlengd tot na de zomermaanden, die altijd zorgen voor extra drukte.

Bewoners
Deelnemers van twee panels en een aantal straatmanagers in de gebieden waar het Binnenstad Offensief actief is zijn gevraagd naar hun ervaringen. Vier op de tien (37%) bewoners zeggen meer politie en handhaving op straat te zien. De bewoners op de Wallen die via het panel actief betrokken zijn, zijn overwegend tevreden over de aanpak. Anderen zijn nog gereserveerd als het gaat om de effecten van de aanpak.

Maatregelen
Naast de extra inzet is begin januari het dealeroverlastgebied voor het Wallengebied uitgebreid met het oostelijk deel van de Haarlemmerbuurt en de uitgaanspleinen. Dealers met een verwijderingsverbod kunnen dan voor lange tijd uit een groot deel van de binnenstad worden geweerd. Ook zijn er vijf mobiele camera’s geplaatst op plekken waar veel drugsoverlast is. Daarnaast is gestart met een proef met de meldkamer van Handhaving en Toezicht. Bewoners in het centrum die last hebben van mensen op straat kunnen 24 uur per dag bellen met 14020 en worden dan doorverbonden met de meldkamer.