Start van hoofdcontent

Stad

nl

Ouderen durven minder vaak de straat op vanwege verkeersdrukte, Cliëntenbelang trekt aan de bel

7 april 2017, 21.49 uur · Aangepast 7 april 2017, 22.39 uur

Ouderen durven steeds minder vaak de straat op. Met name de toenemende verkeersdrukte is daar de oorzaak van. Cliëntenbelang - een organisatie die opkomt voor Amsterdamse ouderen - wil dat de gemeente meer aandacht besteedt aan deze groep.

De 70-jarige Joke werd een maand geleden door een fietser aangereden. Sindsdien zit ze thuis en heeft ze angst om de straat weer op te gaan. 'Ik lag met een enorme klap op het zebrapad. Mensen hebben mij daar vanaf getrokken. Toen bleek dat mijn arm zo aan het slingeren was. Ik zag meteen dat het mis was', vertelt de vrouw. De fietser reed na het ongeluk door.

Meer meldingen
Bij Cliëntenbelang Amsterdam komen steeds meer meldingen binnen van ouderen die niet meer de straat op durven. Volgens de organisatie krijgen kwetsbare voetgangers te weinig ruimte in de stad.

'Er is heel erg veel aandacht voor het fietsbeleid. Er is ook een goed programma voor, het fietsverkeer neemt ook toe, maar tegelijkertijd neemt ook het voetgangersverkeer toe. En dan sneuvelt nog wel eens de ruimte voor de voetganger. Voor de kwetsbare voetganger houd je dan nog weinig ruimte over', vertelt zegt Bart Weggeman van Cliëntenbelang

Problemen groter
Volgens Weggeman worden de problemen steeds groter. Zo wonen ouderen langer thuis, worden tram- en bushaltes opgeheven, waardoor ze verder moeten lopen en worden er voetgangersgebieden gemaakt waar fietsers juist zijn toegestaan.

Ook verkeersdeskundige Walther Ploos van Amstel erkent de problemen: 'Het gaat niet alleen over goed nadenken over hoe het verkeersnetwerk loopt. Maar waarom halen we zebrapaden weg in de stad, waarom halen we voetgangersoversteekplaatsen weg, waarom is het gedrag van mensen in het verkeer zodanig dat we niet ruimte geven die het juist extra hard nodig hebben.'

Emotioneel
Joke zit met haar gecompliceerde breuk nog zeker enkele maanden aan huis gekluisterd. Ze hoopt daarna de draad weer op te kunnen pakken: 'Het is heftig. Ik word er emotioneel over, ik probeer sterk te zijn, maar het is heftig.'

De gemeente laat weten dat de loopafstand naar bus- en tramhaltes in buurten waar kwetsbare ouderen wonen al een stuk korter is dan elders in de stad. 'Ook gaan we uit van de eigen kracht van mensenen hun netwerk bij ouderen die zelfstandig wonen. Aan de kwetsbare Amsterdammers bieden we altijd zorg', aldus een woordvoerster.