Stad

NL
V

Vergunningsysteem voor rondvaartboten 'lijkt helemaal mislukt'

2 mei 2017, 20.19 uur · Aangepast 3 mei 2017, 11.11 uur

Collegepartij SP en de oppositiepartijen zijn weinig positief over de uitwerking van het nieuwe vergunningsysteem voor de rondvaart. Wethouder Kock wilde hiermee de diversiteit vergroten en de macht van de grote rederijen breken, maar dat lijkt vooralsnog niet gelukt.

Sterker nog, het lijkt erop dat veel kleine en middelgrote rederijen hun rondvaartvergunning gaan verliezen. En dat zorgt voor teleurstelling bij onder andere de SP: 'Ik vind het echt een beetje ontluisterend, nadat we zoveel tijd en energie hebben gestoken in het beter maken van het beleid, voor in ieder geval de kleine rederijen. Maar dat lijkt helemaal mislukt te zijn', zegt Nellie Duijndam van de SP.

Lees ook: Branchevereniging: Grote rederijen zetten stroman-bv's in bij verkrijgen rondvaartvergunningen

Branchevereniging VRA maakte per brief aan de gemeenteraad gehakt van het beleid van wethouder Udo Kock. Daarin stond onder meer dat juist de duurzame boten de dupe zijn van het beleid. En dat is jammer, vindt ook GroenLinks. 'Je wil natuurlijk dat die groene boten kunnen blijven varen. Het is onvermijdelijk geweest dat een aantal boten hun vergunning is kwijtgeraakt. Maar dat het op deze schaal gebeurt, was nooit de bedoeling. Jammer dat het dankzij foefjes van de grote rondvaartbedrijven gebeurt.'

Constructies
Oppositiepartij GroenLinks doelt hiermee op constructies waarmee grote rederijen Kooij en Canal Company meer dan het maximale aantal van twaalf boten de schifting konden laten overleven. Die boten werden simpelweg door andere bv's ingeschreven. Resultaat: op papier diversiteit, maar in het grachtenbeeld zullen vijfenveertig van de zestig boten in de categorie beeldbepalende Kooij of Canal Company-boten zijn.

Er wordt nu onderzoek gedaan of de procedure eventueel opnieuw uitgevoerd moet worden.