Start van hoofdcontent

Stad

nl

80.000 Amsterdammers zijn ernstig eenzaam

17 mei 2017, 11.44 uur · Aangepast 17 mei 2017, 19.45 uur

Dik tien procent van alle volwassen Amsterdammers is 'ernstig eenzaam'. Dat is meer dan voorgaande jaren en boven het landelijke gemiddelde.

Behalve de 13 procent Amsterdammers die ernstig eenzaam is, blijkt 35 procent matig eenzaam. Dat betekent dat zo'n 300.000 inwoners kampen met eenzaamheid. Deze cijfers van de GGD presenteert de gemeente vandaag. Eenzame mensen ervaren te weinig betekenisvolle relaties, terwijl er wel de behoefte is. Dat kan komen door het verlies van een partner, een scheiding of bijvoorbeeld verlegenheid.

Vooral werklozen, lageropgeleiden en Amsterdammers een laag inkomen voelen zich eenzaam. Ook inwoners met een niet-westerse achtergrond en alleenwonenden zijn een risicogroep volgens de gemeente. Eenzame Amsterdammers wonen relatief vaak in Nieuw-West en Zuidoost, terwijl er in stadsdelen Centrum en West minder eenzaamheid is.

Uitschieters
Qua culturele achtergrond zijn autochtonen het minst ernstig eenzaam (8 procent) gevolgd door Amsterdammers met een Marokkaanse achtergrond (9,3 procent). Maar bij Turkse Amsterdammers is bijna een kwart (24,5 procent) ernstig eenzaam. Grote verschillen tussen mannen en vrouwen zijn er niet. Wel hebben Amsterdammers vanaf 45 jaar er vaker last van dan jongere inwoners.

Behalve 'ernstig eenzaam' en 'matig eenzaam', onderzocht de GGD Amsterdammers ook op sociale en emotionele eenzaamheid. Sociale eenzaamheid is het gemis aan relaties met een bredere groep, terwijl emotionele eenzaamheid een gebrek aan intieme relaties is. Bijna de helft van alle mannen in de stad heeft wel last van sociale eenzaamheid.

Eenzame inwoners hebben vaker gezondheidsproblemen en een lagere 'kwaliteit van leven'.