Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

'Amsterdammers voor verder terugdringen roken in openbare ruimte'

9 augustus 2017, 10.53 uur · Aangepast 9 augustus 2017, 19.27 uur

Veel Amsterdammers zijn voor het terugdringen van roken in de openbare ruimte. Dat blijkt onderzoek van OIS in opdracht van AT5. En daar is wethouder Van der Burg vermoedelijk erg blij mee. Hij vond het initiatief om van Groningen de eerste rookvrije stad van Nederland te maken namelijk een 'voorbeeld voor Amsterdam'. Er deden ongeveer 450 Amsterdammers mee aan het onderzoek.

In Amsterdam is bijna driekwart (73 procent) voorstander van het verder beperken van roken in de openbare ruimte. 38 procent van de Amsterdammers denkt meer aan maatregelen in algemene zin, 35 procent ziet meer in het beperken van roken op specifieke locaties.

Terrassen
Speeltuinen en zwembaden worden het vaakst genoemd door wie roken wil terugdringen. Ook terrassen zouden volgens een meerderheid rookvrij moeten worden. Ongeveer een vijfde van de Amsterdammers zou ervoor zijn roken op straat te verbieden.

Van de Amsterdammers die - weleens - roken is 63 procent tegen het verbieden van het roken op het terras. Daar tegenover staat dat van de niet-rokers 75 procent juist voorstander is van een rookverbod op het terras. Het verbieden van roken in zwembaden en speeltuinen bij sportclubs en in rijen kan bij de rokers wel op een meerderheid rekenen.

Van de rokers zegt 23 procent te overwegen met roken te stoppen als er een verbod komt op roken in de openbare ruimte.

Strenger beleid?
Maar wat gaat Amsterdam doen? 'Zien roken, doet roken en dus moeten we zorgen dat roken in de omgeving van kinderen niet meer normaal is. Ons streven is dat alle Amsterdamse kinderen in een rookvrije omgeving kunnen opgroeien', zei Eric van der Burg (zorg) hierover eerder tegen Het Parool. Hij hoopt dan ook dat Amsterdam een rookvrije stad gaat worden. Nu nog rookt 28 procent van de Amsterdammers. Dat in vijf procent meer dan gemiddeld genomen over heel Nederland.

Boete
Aan de mensen die voor een uitbreiding van het rookverbod zijn, werd gevraagd hoe hoog een boete zou moeten zijn. Van die groep kiest 44 procent voor een boete tot 50 euro. 28 procent is voor een boete tussen de 51 en 250 euro en 12 procent wil zelfs een boete die hoger is dan 250 euro. 17 procent van de ondervraagden weet niet hoe hoog een eventuele boete zou moeten zijn.

Vermijden
Van de Amsterdammers die roken zegt 35 procent locaties waar niet gerookt mag worden te gaan vermijden en 36 procent zegt deze locaties soms te gaan vermijden: 29 procent van de niet-rokers zegt locaties te blijven bezoeken als er geen rookverbod komt.

Van de rokers zegt 32 procent niet meer naar locaties te gaan waar niet meer gerookt mag worden.

Storen
Van alle geënquêteerden stoort 34 procent zich in het algemeen aan het rookgedrag van anderen en 43 procent van de geënquêteerden zegt zich soms te storen aan het rookgedrag van anderen. Van de geënquêteerden zegt 5 procent mensen aan te spreken op hun rookgedrag als zij zich hieraan storen en 33 procent van de geënquêteerden zegt dat soms te doen.

Flickr/Wilco Schippers