Start van hoofdcontent

Stad

nl

Renovatie Piet Heintunnel onderschat: werkzaamheden gaan langer duren

30 september 2017, 01.11 uur · Aangepast 30 september 2017, 01.28 uur · Foto: Martin Damen

De renovatie van de Piet Heintunnel gaat waarschijnlijk veel langer duren dan gepland. Uit een extern onderzoek is gebleken dat de voorgenomen planning van negen maanden te optimistisch is. Afgelopen zomer bleek ook al dat het project bijna twee keer zo duur wordt en de werkzaamheden veel later kunnen beginnen.

Afgelopen zomer maakte de gemeente bekend dat de werkzaamheden pas begin 2019 van start konden gaan. De tunnel zou gedurende negen maanden afgesloten worden, maar nu blijkt dat er dat jaar meerdere grote wegenbouwprojecten in en rond de stad plaatsvinden.

'Spreiding van grote werkzaamheden over meer jaren lijkt noodzakelijk om de bereikbaarheid van de stad te garanderen', aldus wethouder Pieter Litjens in een brief aan de gemeenteraad. Volgens de wethouder zijn bovendien de risico's op vertraging onvoldoende in de planning van het project uitgewerkt.

Lees ook: Renovatie Piet Heintunnel twee keer zo duur als gedacht

Tunnelveiligheidseisen
Er wordt geprobeerd om een deel van de werkzaamheden al aan het begin van 2019 uit te voeren, zodat de tunnel op 1 mei 2019 voldoet aan de wettelijke tunnelveiligheidseisen. De overige werkzaamheden, die volgens de wethouder vooral een 'onderhoudskarakter' hebben, kunnen dan na 2019 worden uitgevoerd.

De wethouder verwacht in december een definitieve planning te kunnen presenteren.