Start van hoofdcontent

Stad

nl

'Verbanning snorscooters naar rijbaan helpt alleen als auto's ook 30 gaan rijden'

2 oktober 2017, 09.18 uur · Aangepast 2 oktober 2017, 13.45 uur · Foto: Flickr / FaceMePLS

De verbanning van snorscooters naar de rijbaan en een helmplicht vermindert het aantal ernstig gewonden onder bestuurders van snorscooters. Daar gaat nu ook de SWOV in mee. Maar wel met een flinke kanttekening, de maximumsnelheid van de auto's moet dan terug naar 30 kilometer.

De Tweede Kamer moet nog instemmen met de nieuwe regel die gemeentes de mogelijkheid geeft zelf met een verkeersbesluit te regelen dat snorfietsers op de rijbaan moeten rijden en dat ze daarbij verplicht een helm moeten dragen. Maar er is nog veel twijfel onder Kamerleden, bleek vorige week. Sommigen wilden onder meer de resultaten van het onderzoek van SWOV afwachten. 

En die resultaten zijn er nu. SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) deed onderzoek naar tientallen ernstige en minder ernstige ongelukken (in Den Haag) waar snorscooters bij betrokken waren. Daarbij werd vooral gekeken naar de rol van de bestuurder zelf en de factoren waarop deze juist geen invloed had. 

Lees ook: 'Fietspadverbod voor scooters op 1 januari gaat niet lukken'

'Looked but failed to see'
'Veel van de bestudeerde snorfietsongevallen ontstonden doordat er geen voorrang werd verleend aan de snorfietser, met name door automobilisten', schrijven de onderzoekers. 'Het zicht op verkeer dat op het fietspad rijdt speelt daarbij een belangrijke rol.'

In hun aanbeveling pleiten zij dan ook voor een betere zichbaarheid van de snorscooteraars. 'Dit kan worden verbeterd door fietspaden bij kruispunten op 5 meter afstand van de rijbaan te plaatsen en door obstakels die het zicht op kruisend verkeer belemmeren te verwijderen.

Ook zouden verkeerslichten zo ingesteld moeten worden dat de verkeersstromen apart van elkaar een groen licht krijgen. 'Zo zijn er geen conflicten mogelijk tussen afslaand autoverkeer en rechtdoor gaand (snor)fietsverkeer.'

abc5media_image_1

Lees ook: Snorscooterverkoop in de lift ondanks dreigend fietspadverbod: 'We maken ons nog geen zorgen'

Te groot snelheidsverschil
'Het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan lijkt ook een oplossing.' Maar: 'Verkeersdeelnemers kunnen medeweggebruikers immers ook over het hoofd zien terwijl ze wel zichtbaar zijn, bijvoorbeeld door afleiding of door de veelheid aan visuele informatie.'

De onderzoekers vrezen dat het snelheidsverschil (50 vs. 25) tussen auto's en snorscooters veel te groot is. 'Zeker als één van de betrokken verkeersdeelnemers onbeschermd aan het verkeer deelneemt. Dit zal tot meer en ernstiger ongevallen leiden.' 

'De snorfiets kan daarom alleen naar de rijbaan als de snelheidslimiet daar 30 km/uur is. Daarnaast kan aan aanvullende voorwaarden worden gedacht, zoals een helmplicht voor snorfietsers.'

Lees ook: Voorbereidingen gestart: 'Binnen jaar scooters naar rijbaan'

Drukte geen oorzaak
De onderzoekers verwerpen de aanname dat drukte op het fietspad voor meer ongelukken zorgt. 'Verkeersdrukte was geen veel voorkomende ongevalsfactor in deze studie, noch in een dieptestudie naar snorfietsongevallen in Amsterdam.' Obstakels op het fietspad speelden een grotere rol en zouden aangepakt moeten worden. 

Een helmplicht lijkt ongeacht welke andere voorgenomen maatregel dan ook een must voor Nederland. In de landen waar er ook gesnord wordt (België, Denemarken, Duitsland, Zweden en Zwitserland) rijdt men al lang en breed met een helm. De snorscooter was bij zijn introductie een uitkomst voor veel Nederlanders die geen helm wilden dragen. Ons land is dan ook nog altijd de enige plek waar er zonder helm gesnord mag worden.

'Tegenwoordig is het echter erg eenvoudig om de snorfiets aan te passen zodat deze wel sneller kan dan 25 kilometer per uur.' En dat is gevaarlijk: een derde van de bestudeerde ongelukken was opgevoerd tot een snelheid boven 34 kilometer per uur, zeggen de onderzoekers. Zij zouden dan ook graag zien dat er meer gehandhaafd wordt op snelheid. En dan niet met rollerbanken, zoals nu vaak gebeurt, maar met mobiele snelheidscontroles. 

abc5media_image_2

Lees ook: D66: 'Laten we de snorscooter gewoon helemaal verbieden'

Ga toch fietsen
SWOV meent dat een helmplicht niet alleen aantal ernstig gewonde verkeersslachtoffers direct zal beïnvloeden. Er zijn nog meer voordelen, al riekt dat meer naar nattevingerwerk van SWOV. Iedereen die liever sneller dan 25 kilometer wil rijden, zal overstappen naar de bromfiets, zeggen de onderzoekers.

'Daarmee verplaatst een deel van de snorfietsers zich als bromfietser van het fietspad naar de rijbaan, met een hogere snelheid dan wanneer zij als snorfietser naar de rijbaan zouden moeten.' Met minder drukte op de fietspaden als gevolg dus.

En voor wie écht geen helm wil en zonder al te veel inspanning van A naar B wil rijden, is de elektrische fiets een uitkomst. 'Het aantal snorfietsers dat – met helm – op het fietspad blijft zal daarmee flink afnemen. Daarmee worden de drukte op het fietspad en de daarmee gepaard gaande gevoelens van onveiligheid verminderd.'