Jozias van Aartsen (VVD) waarnemend burgemeester

Jozias van Aartsen wordt de waarnemend burgemeester van Amsterdam. Hij zal die functie vanaf 4 december van dit jaar gaan vervullen.

De benoeming gaat in overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad. De fractievoorzitters hebben aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar iemand die niet actief is binnen de Amsterdamse politiek. Dit ook met de komende gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet. 

Een waarnemend burgemeester wordt benoemd in door de Commissaris van de Koning in het geval dat de functie van burgemeester langer dan drie maanden vacant is. 

Van Aartsen is nu nog waarnemend Commissaris van de Koning in Drenthe. Hij vervulde deze functie sinds april jl. Voorheen was Van Aartsen burgemeester van Den Haag. De voorkeur van de fracties in de raad ging uit naar iemand die al ervaring had als burgemeester van één van de grote steden en die ervaring heeft met het dossier openbare orde en veiligheid. 

De waarnemend burgemeester zal aanblijven tot er een nieuwe burgemeester is. Dit zal naar verwachting voor het zomerreces van 2018 zijn. De nieuwe gemeenteraad zal na de verkiezingen een profiel maken voor de nieuwe burgemeester.