Start van hoofdcontent

Stad

nl

Roep om verbod op vuurwerk in Amsterdamse binnenstad: 'Monumenten lopen gevaar'

14 december 2017, 08.51 uur · Foto: Yoram van de Vall

Uit zorg over de kwetsbare monumenten in het centrum, heeft de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) nogmaals gepleit voor een verbod op vuurwerk. De vereniging zegt teleurgesteld te zijn dat zo'n verbod nog niet van kracht is.

De binnenstad heeft veel monumenten die deels uit hout bestaan, zegt de VVAB. Die monumenten lopen potentieel gevaar, met ook risico voor de bewoners van deze panden.

Algeheel verbod
De VVAB heeft een brief gestuurd aan waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen, waarin de vereniging verwijst naar een oude belofte van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan. Die schreef vorig jaar dat het college 'zeker kijkt' naar de mogelijkheden van inperking van vuurwerkoverlast in de Amsterdamse binnenstad.

'De tijd lijkt ons rijp voor een verbod', schrijft de VVAB aan Van Aartsen. De vereniging richt zich op een verbod op particulier vuurwerk in de jaarwisseling van 2018 op 2019.