Start van hoofdcontent

Stad

nl

Afval Energie Bedrijf (AEB) moet boete van 350.000 euro betalen

14 december 2017, 11.39 uur

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Westpoort is akkoord gegaan met het betalen van een flinke boete wegens bodemverontreiniging.

Het AEB moet 350.000 euro betalen voor bodemvervuiling die in maart 2014 door het bedrijf zelf ontdekt werd. In de grond bleek bodemas te zitten, dat is vrijgekomen bij het verbranden van afval. Hierin zitten weer milieuvervuilende stoffen, die in de bodem of het grondwater terecht kunnen komen.

Het AEB klopte vervolgens zelf aan bij de provincie waarop een strafrechtelijk onderzoek volgde. Naast de boete moet het AEB ook de sanering van de vervuilde bodem betalen. Dit kost naar schatting rond de 15 miljoen euro.