Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Petitie brengt gekozen burgemeester stapje dichterbij

6 februari 2018, 23.35 uur

Kunnen Amsterdammers straks hun burgemeester kiezen? Dat moet de gemeenteraad gaan bespreken. Een petitie van Meer Democratie heeft dat afgedwongen, omdat het pleidooi nu meer dan 1200 keer is ondertekend.

Verschillende (oud-)politici spraken hun steun uit voor het plan, waaronder SP-Kamerlid Sadet Karabulut en oud-wethouder Frits Huffnagel (VVD). Het idee voor de petitie komt van de sociaaldemocraat Niesco Dubbelboer.

Lees ook: Ook oud-burgemeester wil nieuwe burgemeester 'kiezen'

De roep om een gekozen burgemeester bestaat al lang en is één van de zogenoemde 'D66-kroonjuwelen'. In 2004 viel er zelfs een minister over, Thom de Graaf. Een terugkerend pijnpunt was oude wetgeving omdat de burgemeestersbenoeming tot voor kort nog landelijk geregeld was in de Grondwet.

'Regelgeving van volksinitatief'
Of het plan van Dubbelboer zal slagen valt nog te bezien. Ook lokale wetgeving kan namelijk een hindernis zijn, zo schreef de Volkskrant onlangs. Juristen verwijzen naar 'de Amsterdamse regelgeving over het volksinitiatief' waarin staat dat het volk zich niet mag uitlaten over ontslagen en benoemingen. 

'Kortste bestuurlijke route'
Dubbelboer laat in een reactie weten dat hij blij is met de uitkomst: 'Het plan is nog steeds om de aanstaande burgemeester te kiezen. Daarvoor moeten we bestuurlijk gezien de kortst mogelijke route bewandelen.'

De petitie wordt nu besproken door het college van B&W. 'Als die de boodschap naast zich neerleggen, dan gaan we proberen om 27.000 steunbetuigingen te verzamelen, om een referendum over het voorstel af te dwingen', zegt Dubbelboer.