Stad

Inspectie: Continuïteit onderwijs IJburg College in geding door financiële problemen

17 februari 2018, 12.01 uur · Aangepast 17 februari 2018, 14.58 uur

Google Maps
Google Maps

De financiële problemen bij het IJburg College zijn zo groot dat de continuïteit van het onderwijs binnen afzienbare termijn in het geding is. Dat schrijft de onderwijsinspectie in een rapport dat vandaag openbaar is gemaakt. De onderwijsinstelling staat sinds 16 januari onder toezicht.

De inspectie bestempelt de financiële situatie van het bestuur als 'zeer slecht'. Voor 2016 was een positief resultaat van 82.000 euro begroot, maar dat werd uiteindelijk 655.000 euro in de min. De school heeft daardoor inmiddels een negatief eigen vermogen van een half miljoen euro.

Voor 2017 verwachtte het management 53.000 euro in de plus uit te komen, maar op basis van cijfers tot en met oktober wordt nu een negatief resultaat van 200.000 euro verwacht. Hierdoor zal het negatieve eigen vermogen verder oplopen, aldus de inspectie.

Lees ook: IJburg College onder verscherpt financieel toezicht

Sporthal
Bijkomend probleem is dat het bestuur een bedrag van 2,4 miljoen euro aan de gemeente moet terugbetalen. Dit bedrag heeft de stichting in het verleden ontvangen voor de bouw van een sporthal, maar nu blijkt dat de stichting de hal niet zal gaan bouwen. De stichting is voornemens om het bedrag in maart 2018 terug te betalen, waardoor de school mogelijk verder in de financiële problemen komt.

Leerlingen teruggelopen
Ook werd verwacht dat het aantal leerlingen van 1448 naar 1500 zou stijgen. Dat gebeurde niet. Het werden er zelfs dertig minder. Vooral de instroom van leerlingen met een vwo-advies op IJburg 1 bleef flink achter. Voor komend jaar gaat de school opnieuw uit van een stijging. Er wordt gerekend op een instroom van 367 leerlingen in het eerste jaar, terwijl dit aantal voorgaande jaren op 275 lag. De inspectie vraagt zich af of die verwachting realistisch is.

Meerjarenbegroting
Doordat er aanzienlijk minder leerlingen op de school zitten dan werd verwacht, klopt ook de meerjarenbegroting niet meer. Hierdoor zullen de inkomsten voor 2017 lager uitvallen en is de begroting voor de komende jaren onbruikbaar geworden, aldus de inspectie. Als gevolg daarvan doet de school het huidige schooljaar het met twintig voltijdsbanen minder. Komend schooljaar zal het personeelsbestand verder worden teruggebracht.

Kwaliteit instabiel
De inspectie bestempelt de kwaliteit op beide locaties van de school (IJburg 1 en IJburg 2) als instabiel. De inspectie vreest dat de ingrepen die nu op handen zijn om de financiële situatie te verbeteren, zoals bezuinigen op het personeel, de kwaliteit van het onderwijs verder zal doen afnemen. 

Voor de problemen noemt de inspectie drie mogelijk scenario's, waaronder het oplossen op eigen kracht, het oplossen door samenwerking of een fusie, óf faillissement. De inspectie zal de komende tijd de voortgang van het oplossen van de problemen monitoren.

De school heeft na kritiek van de inspectie het verwachte aantal leerlingen met vijftig naar beneden bijgesteld.