Start van hoofdcontent

Stad

nl

HvA negeerde jarenlang seksuele intimidatie door docent

22 maart 2018, 21.35 uur · Aangepast 22 maart 2018, 22.11 uur

Schunnige opmerkingen, ongepaste avances maar ook onverwachte woedeaanvallen. Tussen 2013 en 2017 kwamen er bij de leiding van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) klachten binnen van zes studenten over een docent. De school is daar vervolgens onnauwkeurig mee omgesprongen en moet de docent nu een forse ontslagvergoeding betalen.

Als een student in 2013 een tentamen niet heeft gehaald en voor een nieuwe planning bij de docent op afspraak komt, krijgt ze te horen: 'Ga maar met je kut spelen.' Een andere studente kreeg 'toestemming' om een les te missen zolang ze maar 'een foto stuurt van haar in een wet t-shirt contest'.

Omhelzingen en zoenen
En dat zijn niet enige klachten, op meerdere gelegenheden blijft hij lomp uit de hoek te komen: 'Als ik je een harde schouderklop geef, valt je tampon er dan uit?' Ook vertelde hij volgens studenten in de collegazaal en in 1-op-1-gesprekken meermaals over zijn geslachtsdeel en de behandeling aan nierstenen. Het valt collega's ook op dat de docent studentes innig omhelsde en zoende waar een handdruk wellicht volstond. 

Met de binnengekomen klachten van voor 2015 gebeurt niets. Ze komen niet eens concreet ter sprake tijdens beoordelingsgesprekken in 2015 en 2016. De studentes werden niet doorverwezen, nader onderzoek is niet of nauwelijks gebeurd. 'Blijkbaar waren de betreffende gedragingen toen geen aanleiding om nader onderzoek te verrichten en/of disciplinaire maatregelen te treffen', aldus de kantonrechter in december. De uitspraak is pas vandaag gepubliceerd.  

Maar begin 2017 komt de docent opnieuw in opspraak door klachten van studenten. De HvA besluit een extern bureau in te schakelen om ze te onderzoeken. In het onderzoek naar de nieuwe klachten laat het ook de studentes van de oudere klachten van voorgaande jaren hun verhaal op papier zetten. Als de docent dan inmiddels met ernstige psychische problemen ziek thuis zit, zet de HvA de ontslagprocedure in gang.

Aanpak HvA faalt
De kantonrechter is duidelijk over het gedrag van de docent: 'Ontoelaatbaar'. Maar in zijn uitspraak laat hij weinig heel van de aanpak door de HvA. 'Een werkgever hoort anno 2017 bij de behandeling van klachten ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag en/of uitlatingen van haar docenten uiterst zorgvuldig te werk te gaan waarbij volledige transparantie een eerste voorwaarde is.

De HvA had de eigen klachtregeling moeten volgen, deze is bedoeld om zowel dader als slachtoffer een eerlijke positie te geven. 'De HvA heeft op ernstige wijze haar eigen klachtregeling veronachtzaamd.' De eerste signalen en klachten zijn niet op papier gezet, de docent is ook niet ingelicht over de klachten.

En dus zijn deze klachten jaren later geen grond om hem te ontslaan, oordeelt de kantonrechter. 'De HvA heeft daarmee ernstig verwijtbaar gehandeld jegens de docent.' De docent krijgt daarom nu een vergoeding van €10.000. Daar bovenop moet de HvA hem ook nog een transitievergoeding van ruim 55.000 euro betalen.