Start van hoofdcontent

Stad

nl

Omwonenden Schiphol laaiend over 'bizarre' schijnhandhaving geluidsnormen

16 april 2018, 04.17 uur · Aangepast 16 april 2018, 08.54 uur

Jarenlang steen en been klagen heeft niets uitgehaald voor Amsterdammers die onder aanvliegroutes van landingsbanen wonen. Want hoewel er nieuwe normen zijn vastgesteld voor geluidsoverlast, worden die niet nageleefd.

Wel geluidsmetingen, maar geen boetes of andere maatregelen. Zo valt het huidige beleid van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het best samen te vatten. De ILT moet met Schiphol gemaakte afspraken over geluidslimieten controleren, maar de overheidsinstelling geeft zelf toe dat bij overschrijding van de norm, niet wordt ingegrepen. Het beleid - waarbij enkel wordt gemonitord - heet: 'anticiperend handhaven'. 

De Tweede Kamer stemde in met dat anticiperende handhaafbeleid bij wijze van experiment. Maar dat is inmiddels al vijf jaar geleden, en in die vijf jaar is er geen verbetering zichtbaar. Regels van een nieuwe beleid genaamd 'Vliegen volgens afspraak' zijn wel opgesteld. Omdat die regels 'nog niet juridisch zijn verankerd', worden ze nog niet volledig toegepast. Oftewel: overtredingen worden niet beboet.

'Ik wil helemaal niet om zeven uur wakker worden!'
Het beleid van schijnhandhaving is niet bepaald populair bij bewoners als Kees Weijers, die onder de aanvliegroute van de Schiphol Oostbaan woont. Sinds 1995 klaagt Weijers over de geluidshinder, en in die 23 jaar heeft hij stapels papieren vergaard. 'Ik wil helemaal niet om zeven uur wakker worden, ik ben met pensioen!', zegt Weijers. Alleen met oordoppen kan hij slapen. 'Dat is toch absurd!'

Ook Rob Quint heeft grote moeite met Schiphol en de gemeente, die volgens Quint met twee maten meet. 'Je hoort het. Dit is echt verstorend', zegt Quint. 'En in de spits kan een vliegtuig landen om de 36 seconden. Reken maar uit hoe veel je er kan hebben in een uur'. 

Handhaving zou op komst zijn, daarvoor moet wel eerst een milieurapportage worden afgewacht. Nu de minister een spoedrapportage heeft aangevraagd over de uitbreiding van Lelystad Airport, waar zorgen om geluidsoverlast ook de bottleneck is, moet de milieurapportage naar Schiphol op de lange baan geschoven.