Start van hoofdcontent

Stad

nl

'Corporaties kunnen veel minder woningen bouwen door lastenverzwaring'

19 april 2018, 10.39 uur · Foto: Peter de Neef

Door een lastenverzwaring van een miljard euro kunnen woningcorporaties de komende jaren tienduizenden huizen minder bouwen en renoveren. De investeringsruimte verdwijnt voor de corporaties. Dat schrijft De Telegraaf.

Gevolg is dat wachtlijsten zullen toenemen en huurders langer moeten wachten op bijvoorbeeld de isolatie van hun woning. Het kabinet is van plan de renteaftrek op leningen voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen beperken tot 30 procent. Dit zou al vanaf 2019 gaan gelden. Het is één van de Europese maatregelen die belastingontwijking moet tegengaan.

Lees ook: Weer te weinig sociale huurwoningen gebouwd: 'Corporaties moeten inhaalslag maken'

'Verduurzaming in gevaar'
Volgens Marnix Norder, voorzitter van de koepelorganisatie voor woningcorporaties, Aedes, moet de politiek aan de bel trekken. Anders komt de geplande verduurzaming van woningen in gevaar en kunnen er ook veel minder huizen worden bijgebouwd. De maatregel zou de corporaties jaarlijks 300 miljoen euro kosten. 'Allemaal geld dat wij niet in nieuwbouw en renovatie kunnen steken', zegt Norder in De Telegraaf. Volgens de voorzitter is de Europese maatregel bedoeld voor bedrijven met activiteiten in het buitenland en worden de corporaties er de dupe van.

Lees ook: Subsidiepot voor aardgasvrij maken woningen raakt snel op: corporaties vragen grote bedragen aan

Geen uitzonderingen
Het kabinet zou een uitzondering kunnen maken voor de sociale verhuurders. Maar volgens de krant wil Den Haag dit niet omdat het 'streeft naar gelijlke behandeling van eigen en vreemd vermogen bij alle vpb-instellingen'. Norder roept nu de corporatiedirecteuren op om druk uit te oefenen op de (lokale) politiek. 'Anders wordt nog niet de helft van de nieuwbouw en renovaties die wij moeten uitvoeren gerealiseerd.'

Lees ook: Woonbond: Woningcorporaties in de stad verdienen jaarlijks honderden euro's per huurwoning

34.000 woningen
De afspraak tussen corporaties is dat zij landelijk tot en met 2021 34.000 woningen zullen bouwen. Het kabinet wil dat er nog meer wordt gebouwd, onder andere middenhuur. Ook moeten huurwoningen over drie jaar minimaal energielabel B hebben en moeten alle sociale huurwoningen in 2050 energieneutraal zijn.