Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Minder auto's, meer middenhuur: dit zijn de plannen van het stadsbestuur

24 mei 2018, 12.03 uur · Aangepast 24 mei 2018, 13.20 uur

Het nieuwe stadsbestuur wil de stad sneller verduurzamen. Amsterdam moet daarom eerder van het aardgas af, en de nieuwe coalitie ziet het liefst zo min mogelijk auto's in de binnenstad. De vergroening heeft wel een prijs: parkeertarieven voor bezoekers zullen stijgen, de OZB gaat omhoog en vooral de toerist zal meer belasting moeten betalen.

Een 'kneiter-links' akkoord: dat was de belofte van GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink toen duidelijk werd dat zijn partij de grootste van de stad was geworden. De afgelopen negen weken hebben GroenLinks, D66, PvdA en SP onderhandeld over het coalitie-akkoord, dat de titel 'Een nieuwe lente, een nieuw geluid' heeft meegekregen, de beroemde dichtregel van de sociaal bewogen dichter Herman Gorter. Vanochtend zijn de plannen voor de komende vier jaar gepresenteerd.

En links is het geworden. Zo wordt flink ingezet op verduurzaming, komt er een 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers, moet Amsterdam in 2040 het liefst al aardgasvrij zijn, en krijgt diversiteit veel aandacht door bijvoorbeeld het Nederlandse koloniaal verleden beter te belichten en actieprogramma's in te stellen om de positie van transgenders en transseksuelen te verbeteren. We hebben de belangrijkste punten op een rij gezet.

Amsterdam autoluw
Het nieuwe stadsbestuur wil het autogebruik in de stad flink terugdringen. Er komt een 'Agenda Amsterdam Autoluw' met daarin de ambitie om de binnenstad zoveel mogelijk autovrij te maken. Onderzocht gaat worden of de grachtengordel parkeervrij kan worden. De parkeertarieven gaan omhoog, naar een maximum van 7,50 euro per uur in de binnenstad. Het college wil in 2025 tussen de 7000 en 10.000 parkeerplekken opgeheven hebben.

Om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren wil het college de bestaande milieuzones uitbreiden naar meer voertuigcategorieën en met strengere normen. De maximumsnelheid gaat in woonstraten zo veel mogelijk naar 30 km per uur, en op de ringweg A10 zou het nieuwe stadsbestuur het liefst een maximum van 80 km per uur zien.

In het akkoord staan geen concrete bedragen genoemd voor extra openbaar vervoer. Er komt een onderzoek naar de aanleg van een Oost-Westlijn en het sluiten van de ringlijn tussen Isolatorweg en Centraal, maar daar worden nog geen financiële middelen voor vrijgemaakt.

Wonen
Wonen was hét thema in de verkiezingscampagne. Amsterdam heeft dringend behoefte aan huizen, dit college wil er elk jaar 7500 bijbouwen. 2500 daarvan zijn bestemd voor sociale huur, 1670 voor middenhuur. Voor de laatste categorie gaat de huur niet hoger worden dan 971 euro.

Ook gaat Amsterdam zich in Den Haag sterk maken om het middensegment verder te kunnen reguleren, zodat vrijgekomen woningen niet direct ten prooi vallen aan de vrije sector. Verder is het streven om van de nieuw te bouwen huizen in het middeldure en dure segment, de helft te reserveren voor Amsterdammers die een betaalbare woning achterlaten.

Het nieuwe college wil de macht van beleggers op de woningmarkt intomen. Onder andere door, voor zover de wet dat toelaat, een woonplicht in te voeren voor nieuwbouwwoningen. Dat betekent dat iemand die zo’n nieuwe woning koopt, daar ook daadwerkelijk zelf moet gaan wonen. Verder wil de stad dat beleggers hun woningen alleen nog maar tegen betaalbare huren in de markt kunnen zetten. Deze vorm van middenhuur zou in het bestemmingsplan moeten worden vastgelegd.

Lees verder onder animatie

Erfpacht
Een onafhankelijke commissie gaat opnieuw kijken naar de toekomst van het erfpachtstelsel, dat door het vorige college nog werd herzien. 'Daarbij wordt onder meer gekeken naar de meerwaarde en de wenselijkheid van de mogelijkheid van afkoop van de erfpachtcanon' zo staat er te lezen, iets wat in het nieuwe stelsel mogelijk is gemaakt. Er komt een extra korting van 10% voor wie voor 2020 overstapt naar het nieuwe, eeuwigdurende stelsel.

Duurzaamheid
De ambitie om Amsterdam van het aardgas af te krijgen wordt nog even tien jaar naar voren gehaald, in 2040 moet het zover zijn. Daarvoor wordt een flinke som van 150 miljoen euro vrijgemaakt, maar of dat genoeg is, is nog maar de vraag. Amsterdammers met een kleine portemonnee mogen echter niet op extra kosten worden gejaagd, dat is althans het uitgangspunt.

24-uursopvang
Het was al verwacht, en het is inderdaad in het akkoord opgenomen: een 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers zoals de We Are Here-groep. Er komt een plek voor 500 ongedocumenteerden die daar anderhalf jaar kunnen verblijven. Er zal worden gewerkt aan perspectief, waarbij de coalitiepartijen ook 'terugkeer' noemen. Hiervoor is zes miljoen euro per jaar vrijgemaakt. 

Afval
Om het probleem met afval tegen te gaan komen er meer boetes voor mensen die hun huisvuil niet op de juiste manier aanbieden. Ook belooft het nieuwe college meer schoonmakers op straat.

Werk en Inkomen: gesubsidieerd werk
Op het gebied van werk en inkomen zet het nieuwe college de lijn van vertrekkend wethouder Vliegenthart (SP) voort. Zo hoeven bijstandsgerechtigden nog altijd geen verplichte tegenprestatie te leveren. Om werkloosheid tegen te gaan zet het nieuwe stadsbestuur in op gesubsidieerd werk: zo komen er banenplannen en wordt de 'werkbrigade' (gesubsidieerd werk om mensen uit de bijstand te halen) verder uitgebreid.

Schuldhulpverlening wordt een belangrijke prioriteit: de VroegEropAf-methode wordt uitgebreid om te voorkomen dat mensen verder in de schulden raken. Ook wordt de doelgroep die in aanmerking komt voor armoedevoorzieningen flink uitgebreid naar huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum, dit was 120%.

Veiligheid
De coalitiepartijen handhaven de manier waarop cameratoezicht in de stad wordt geregeld. Preventief fouilleren zal niet worden ingezet. Het tegengaan van radicalisering blijft een belangrijke prioriteit.

Opvallend is de wens om (soft)drugs te 'decriminaliseren': het nieuwe stadsbestuur wil zich hard maken bij Het Rijk om bepaalde drugs te gedogen of te legaliseren. Welke precies wordt niet vermeld.

Belasting omhoog
Maar die plannen moeten ook allemaal betaald worden. Het meeste de klos is de toerist: de verhoging van de toeristenbelasting naar 7% en andere belastingen in de toeristensector moeten uiteindelijk 105 miljoen opbrengen.

De onroerendezaakbelasting (OZB) voor huiseigenaren wordt in 2019 eenmalig verhoogd met 2%, en zal jaarlijks gecorrigeerd worden voor inflatie. Ook wordt de reclamebelasting opnieuw ingevoerd.