Stad

NL
V

Omwonenden Staalmeestersbrug mogen liefdesslotjes eigenhandig wegslijpen

29 mei 2018, 01.07 uur · Foto: Google Streetview

Wat de Pont des Arts is voor Parijs, is de Staalmeestersbrug voor Amsterdam: honderden verliefde (toeristen)stelletjes hebben hun liefde bezegeld door een zogeheten liefdesslotje in de kabels van de brug te hangen. Maar omdat de brug onder het gewicht van die massale romantiek kan bezwijken, heeft stadsdeel Centrum bewoners nu toestemming gegeven de hangslotjes te verwijderen.

Het initiatief om de liefdesslotjes te verwijderen komt van de taskforce toeristische sector, waar tal van toeristische organisaties bij zijn aangesloten. Aanjager van het initiatief is het bedrijf Tours & Tickets, dat op haar beurt omwonenden van de brug heeft aangespoord de stalen liefdesverklaringen te verwijderen.  

Lees ook: VVAB wil speciale slotjespalen voor verliefde toeristen

Omwonenden van de brug die daar gehoor aan gaven, werden echter teruggefloten. Alleen bevoegde ambtenaren zouden de slotjes mogen verwijderen, zo luidde het argument waarmee de gemeente hen naar huis stuurde. Omdat de VVD-fractie het bewonersinitiatief juist toejuicht, heeft raadslid Torn het college om opheldering gevraagd. 

Uit de antwoorden op zijn vragen blijkt dat stadsdeel Centrum, eigenaar en beheerder van de brug, met omwonenden heeft afgesproken dat ze de slotjes inderdaad zelf mogen verwijderen. Zo is onder meer afgesproken dat vooraf moet worden gemeld wanneer de slotjes worden verwijderd, dat er de nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen en dat het risico op beschadiging van de brug 'aanvaardbaar moet worden gehouden'. 

Slijptollen
Over beschadiging van de brug maakt het college zich niet veel zorgen. Als de verwijderaars goed worden geïnstrueerd over het gebruik van gereedschap, waaronder slijptollen, is het risico op schade aan de brug beperkt. Als de brug bij het verwijderen van de slotjes toch beschadigd raakt, worden de kosten voor herstel verhaald op de verzekeraar van de initiatiefnemers. 

Lees ook: Verkoper liefdesslotjes op Google zwartgemaakt: 'Liever niets kopen hier'

Het college vindt dat bewoners en ondernemers de ruimte moeten krijgen om de openbare ruimte veiliger en leefbaarder te maken. Bovendien zijn er door de jaren heen zoveel slotjes opgehangen dat de gemeente onvoldoende capaciteit heeft om de verwijderaars voortdurend te begeleiden.

Overigens is de Staalmeestersbrug niet de enige Amsterdamse brug waar verliefde toeristen hun liefde bezegelen. Het is weliswaar de bekendste 'romantische' brug, maar ook de Judith Leysterbrug en de Huiszittenbrug over het Singel hangen vol met de slotjes.