Start van hoofdcontent

Stad

nl

Studerende Jonge Mantelzorgers: 'Er heerst veel onbegrip'

6 juni 2018, 08.39 uur · Aangepast 6 juni 2018, 11.03 uur

Maar liefst 57.000 Amsterdammers verlenen mantelzorg aan een familielid dat langdurig ziek is, aan een verslaving lijdt, of een beperking heeft.  Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat dit vaak ook jongeren zijn.

Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger wordt er aandacht gevraagd voor deze groep, die vaak naast hun studie of opleiding voor hun zieke ouders zorgt.

Gebrek aan erkenning

Naomi is zo'n jonge mantelzorger. Ze heeft jarenlang voor haar drugsverslaafde moeder gezorgd. Al op jonge leeftijd moest Naomi haar moeder helpen en deed zij boodschappen voor haar. Bij haar huidige opleiding wordt er genoeg rekening gehouden met haar taak als mantelzorger, maar op haar vorige school miste ze dit stukje erkenning soms. 'Wanneer ik dan stress had, of als er iets gebeurde, was daar niet altijd begrip voor en dat zie ik nog steeds gebeuren bij jonge mantelzorgers in mijn omgeving.'

Volgens Lotte Stolk, een jonge mantelzorger die aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzoek doet naar mantelzorgende studenten, is er bij onderwijsinstanties een gebrek aan begrip en passend beleid voor mantelzorgers die studeren. Zes jaar geleden kreeg Lotte's moeder een zware hersenbloeding, waarna een groot deel van de zorg neerkwam op het gezin. Toen ondervond ze zelf hoe zwaar het is om voor je moeder te zorgen terwijl je ook een fulltime opleiding en stage volgt. Dit werd volgens Lotte bemoeilijkt door het onbegrip van sommige docenten. Zo werd Lotte ooit verboden haar telefoon aan te houden toen ze in afwachting was van medisch nieuws over haar moeder. 'Dan kan je beter je telefoon uitzetten of niet naar de les komen, vertelde de docent mij, terwijl het gewoon een verplicht werkcollege was.'

Zorg voor de naasten op één
Lotte werd voor haar masterscriptie Sociologie aan de Vrije Universiteit (VU) benaderd door het Sociaal en Cultureel Planbureau om te onderzoeken hoe mantelzorgende studenten de ondersteuning vanuit de onderwijsinstelling ervaren. Een van de voornaamste bevindingen was dat de zorg voor de naasten vaak op de eerste plek komt en dat onderwijsinstellingen dit niet altijd begrijpen. Een tegemoetkoming in de vorm van een extra herkansing voor een tentamen, wanneer er bijvoorbeeld urgent zorg moet worden verleend, zou dit al verbeteren. 'Nu wijst een examencommissie dat soort dingen gewoon af en dat vind ik heel raar.'

Expertiselab jonge mantelzorger
Volgens Lotte is de situatie voor studerende mantelzorger niet alleen maar kommer en kwel. 'Er zijn genoeg studenten bij wie het wel gewoon lukt, maar er zijn er heel veel die echt tegen problemen aanlopen.' Om die laatste groep uiteindelijk steeds kleiner te maken,wil ze graag een handboek ontwikkelen zodat er op meerdere onderwijsinstellingen een Expertiselab jonge mantelzorgers uitgevoerd kan worden. Een groot obstakel in de aanpak van dit probleem is namelijk dat elke onderwijsinstelling zelf mag invullen hoe zij de studenten willen ondersteunen. Om dit te bereiken gelooft Lotte dat praten met studenten de belangrijkste methode is. 'Zodat we met de studenten zelf methodes gaan uitvinden en creëren om te kijken hoe we ze beter kunnen helpen.'

Deze hele week vinden er evenementen en bijeenkomsten plaats, meer informatie hierover vind je op amsterdam.nl/jongemantelzorger.