Minister Grapperhaus overweegt zwaardere straffen voor 'hate crimes'

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaat onderzoeken of het mogelijk is om misdrijven die impact hebben op een hele groep, zogenoemde 'hate crimes', zwaarder te bestraffen. De landelijke partijen GroenLinks en ChristenUnie hebben hierom gevraagd, onder meer naar aanleiding van de belaging van het koosjer restaurant Hacarmel.

De minister benadrukt dat rechters momenteel ook al een een hogere straf kunnen opleggen als blijkt dat de veroordeelde werd gedreven door haat tegen een bepaalde groep, zo meldt De Telegraaf. Wel blijven ze daarbij gebonden aan de maximumstraf die voor een bepaald delict geldt. 

Lees ook: GroenLinks en ChristenUnie willen hogere straffen voor 'hate crimes'

GroenLinks en ChristenUnie willen daarom dat er een afzonderlijk artikel komt, waardoor hate crimes een eigen strafmaat krijgen. Toch aarzelt Grapperhaus nog: een aparte bepaling zou het volgens hem moeilijker maken om een discriminerend motief mee te wegen.

Lees ook: Eigenaar Hacarmel wil zwaardere straffen: 'Anders staat volgende alweer in de rij'

Daniël Bar-on, eigenaar van Hacarmel, pleitte eerder zelf in het programma Pauw voor een hardere aanpak van hate crimes. Hij gaf daarbij aan vooral bang te zijn dat een lichte straf anderen niet afschrikt, zodat 'de volgende alweer in de rij staat'. 'Maar met een heftige straf, dan krab je wel achter je oren.'