Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Raad bespreekt ondermijning door stromen zwart geld in de stad

20 juni 2018, 08.14 uur · Foto: Jos van Zetten

Het was een opmerkelijke uitspraak van de Amsterdamse Ombudsman Arre Zuurmond begin deze maand in Het Parool: Het is in de stad te makkelijk om crimineel geld te verdienen en de overheid is afwezig. Er worden per jaar illegaal honderden miljoenen in de stad verdiend en rondgepompt. Deze constateringen worden vandaag in de raad besproken.

Het criminele carrièrepad is te aantrekkelijk voor jonge mensen en voor mensen aan de rand van de samenleving met weinig geld. Intussen wordt de criminaliteit vaak niet gemeld bij de politie. De politie zelf waarschuwde al eerder voor de steeds groter wordende illegale geldstromen in de stad. Het geld zit bijvoorbeeld in panden of bedrijven die zijn gefinancierd door criminelen.

Bibob-wetgeving
De partijen in de gemeenteraad hebben aangekondigd vandaag iets te willen zeggen hierover. In een reactie aan AT5 zegt fractievoorzitter van coalitiepartner D66, Reinier van Dantzig, dat het hem gaat om wat de gemeente kan doen naast instanties als politie. Daarbij doelt hij op de Bibob-wetgeving of het raadplegen van de openbare registers. 'Wij hebben het vooralsnog alleen uit de kranten kunnen vernemen en willen graag van de ombudsman zelf horen hoe het zit. En van de burgemeester willen we graag weten waar we staan en waar we hadden moeten staan in de bestrijding van deze vorm van criminaliteit.'

'Niet ongestoord handel laten drijven'
Fractievoorzitter Sofyan Mbarki (PvdA) is van mening dat het niet kan dat men op de hoogte is van de 'ondermijnende criminaliteit', 'dat we het zien, maar dat we er niks aan doen. We kunnen ze niet ongestoord hun handel laten drijven', zegt Mbarki. Ook hij wil opnieuw kijken naar de Wet Bibob.

'Coalitieakkoord gaat niet ver genoeg'
Ook Marianne Poot (VVD) maakt zich zorgen. Volgens haar heeft de nieuwe coalitie 'weinig op met veiligheid en beveiliging'. De plannen van het nieuwe linkse collega gaan volgens haar niet ver genoeg. De capaciteit van de politie moet volgen Poot omhoog, maar als dit niet lukt moet de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk worden ingezet.

De criminele miljoenen in de stad - en vooral wat er tegen te doen - wordt naar verwachting in de avond besproken in de raad.