Start van hoofdcontent

Stad

nl

Amsterdamse economie draait op volle toeren

20 juni 2018, 16.08 uur · Aangepast 20 juni 2018, 17.26 uur · Foto: Franklin Heijnen via Flickr.com

De economie van de Metropoolregio Amsterdam is flink op dreef en groeit naar verwachting dit jaar met 3,7 procent. In 2019 zal dat 3,2 procent zijn. Dat is 0,5 procentpunt hoger dan de rest van Nederland. Ook daalt de werkloosheid in en om de stad volgend jaar tot op het niveau van voor de crisis.

Dat staat in het jaarlijkse rapport Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam, dat vandaag door de gemeente is gepubliceerd. De werkgelegenheid groeit dit jaar met 2,6 procent en die groei zal naar verwachting volgend jaar 2,1 procent zijn.

Vooral in sectoren zoals het toerisme en de horeca neemt de werkloosheid af. Belangrijke oorzaken van de economische groei zijn aantrekkende investeringen in ICT-dienstverlening, de bouw, toenemende consumptie door onder meer toerisme en een sterkte internationale concurrentiepositie.

De economische groei en werkgelegenheid neemt vooral toe in Amsterdam en Amstelland-Meerlanden. De andere gebieden binnen de regio specialiseren zich als woongebied. De hele metropoolregio is in trek als woonplaats. Het woon-werkverkeer in de regio neemt toe door forensen van binnen én buiten de regio.

'De bouw, zorg en ICT staan te springen om goed personeel en tegelijkertijd zijn er nog teveel mensen werkloos. Door omscholing en opleiding in bedrijven kunnen meer mensen aan een baan geholpen worden', aldus Economie-wethouder Udo Kock.