Gemeenteraad verbijsterd en verbolgen na soap rond Marineterrein

Verbazing alom in de gemeenteraad nu duidelijk is dat Defensie op het Marineterrein wil blijven. De gemeente zou het terrein op Kattenburg ontwikkelen, maar dat is nu van de baan.

Raadsleden reageerden verbaasd, verbolgen en geschrokken op het besluit van Defensie. Het terrein had een mix moeten worden van innovatieve bedrijven, woningen en openbare ruimte. Dat gaat allemaal niet door. 

Deze maand had de marine vertrokken moeten zijn, maar Defensie gaf half juni aan dat zij de grond bij nader inzien wilde houden. In plaats van Defensie aan de al getekende overeenkomst te houden, koos de gemeente voor een gesprek. Daar is uitgekomen dat er een plek komt voor een helikopter en werving, waardoor Amsterdam een flink stuk grond moet opgeven.

Lees ook: Marineterrein blijft voor groot deel in handen van Defensie; gemeente moet bouwplannen aanpassen

Belangen Amsterdam
VVD-raadslid Hala Naoum Néhmé is teleurgesteld, met name in wethouder Udo Kock: 'De wethouder wekt de indruk dat hij eigenlijk bij het kruisje heeft getekend. Dat vind ik jammer, want ik verwacht van hem dat hij heel erg hard gaat lopen in Den Haag om de belangen van Amsterdam goed te vertegenwoordigen en te waarborgen.'

Lees ook: 'Defensie wil toch niet vertrekken van Marineterrein'

Kock zelf zegt voor de minst kwade oplossing te hebben gekozen. 'De eerste keuze is ontbinden, dan heb je niks. De tweede keuze is naar de rechter stappen en vijf jaar procederen tegen een andere overheid zonder ook maar enig zicht op wat daar uit komt, behalve een hoop ellende, ruzie en kosten. En de derde mogelijkheid is zeggen dat je hier niet blij mee bent, maar kijken of er iets moois van kunt maken.'

Hoeveel grond Amsterdam zal krijgen en wat er van alle plannen nog terecht kan komen, wordt de komende maanden duidelijk. De gemeente kijkt naar de mogelijkheden om kosten die zijn gemaakt voor de ontwikkeling te vergoeden.

Initialiseren Google Maps
  • Kaart
  • Street view
  • Als er geen beeld verschijnt, is de locatie te ver weg van een street view locatie