Start van hoofdcontent

Stad

nl

Toename verzakkingen en rotte funderingen door droogte

15 juli 2018, 09.12 uur · Aangepast 15 juli 2018, 09.54 uur

Een verzakking in de stad is een bekend probleem en zorgt voor veel schade aan woningen, wegen en rioleringen. De schade van deze verzakkingen loopt in de miljoenen. Maar hoe komt het dat we langzaam steeds verder onder de zeespiegel komen te liggen?

Eén van de redenen is dat de stad ooit op een moeras is gebouwd, vertelt ingenieur Maarten Kuiper: 'Amsterdam is gebouwd op een slappe bodem. De stad weegt wat, drukt daarmee op die slappe bodem en die zakt. Daar kunnen we niks aan doen.' 

Deze bodemdaling wordt versneld door droogte. Het gebrek aan regen, zeker zo'n lange droge periode als nu, helpt dus al helemaal niet mee.

Lees ook: Deel Jordaan zonder water door enorm sinkhole Marnixstraat

Meer dan zestig centimeter
Dat kan op de korte termijn al voor schade zorgen: 'Zeker als er plaatselijke verzakking optreed omdat de grondwaterstand niet overal hetzelfde is. Dan krijg je scheefstand en dan krijg je juist schade.' De verzakkingen worden alleen maar erger als er niets aan wordt gedaan.

Het centrum zal 3 tot 10 centimeter naar beneden zakken, in Nieuw-Sloten, Duivendrecht en Zuidoost kan die verzakking tot 2050 oplopen tot zelfs zestig centimeter. Naast verzakking op de korte termijn zorgt structurele droogte ervoor dat het hout in de funderingen van panden gaat rotten en vervangen moet worden door beton.

'Buizen met gaatjes'
Maar voor deze door droogte versnelde verzakkingen is nu een oplossing gevonden. Met een drainage-infiltratiesysteem kan er weer water de grond in gepompt worden. Deze 'buizen met gaatjes' worden nu gebruikt om overtollig grondwater af te voeren bij veel regen, maar je kunt het water ook de andere kant op pompen. 

Lees ook: The Movies kampt met ernstige verzakkingen en moet mogelijk twee jaar dicht

De gemeente is ook betrokken bij het onderzoek naar het grootschalig inzetten van deze buisjes. 'De weg hoef je dan minder vaak te vervangen, de riolering hoef je minder vaak te vervangen, dus het levert geld op,' aldus Kuiper.

Met de buizen kan in ieder geval een deel van het probleem worden opgelost. 'Het blijft dat we op een Moeras zijn gebouwd, maar die extra schade, die miljarden schade kun je voorkomen met een buis met gaatjes.'