Start van hoofdcontent

Politiek

nl

GroenLinks heeft begrip voor krakers: 'Ze hebben de stad gered'

16 augustus 2018, 13.13 uur · Aangepast 20 februari 2019, 20.39 uur

GroenLinks heeft begrip voor de krakers die in een pand zitten in Zuid. Dit zegt raadslid Zeeger Ernsting in een reactie op een interview dat AT5 vorige week had met de groep die zichzelf De Rederijkers noemt.

De groep jonge Amsterdammers ging begin juli het pand in, omdat het volgens hen al anderhalf jaar leeg stond. 

'Ze hebben een heel groot punt'
Ernsting snapt de situatie waarin de krakers verkeren. 'Ze hebben een heel groot punt als ze zeggen dat sommige buurten steeds meer een soort van reservaat voor de rijken dreigen te worden. En de woningnood is tegelijkertijd heel hoog en er zijn veel gebouwen die leeg blijven staan. Dan snap ik dat ze teruggrijpen naar die oude methode van het kraken van panden om in te wonen.' 

De GroenLinkser gaat nog verder, hij vindt dat de samenleving meer waardering mag tonen voor krakers in het algemeen. 'Amsterdam heeft een rijke traditie met krakers. Zij hebben voor een groot deel de stad, zoals wij die nu kennen, gered. Grote delen van Amsterdam waren gesloopt als er niet mensen in het verleden hadden ingegrepen door panden te kraken die leeg stonden.'

'Wat van jou is, is van jou'
CDA-raadslid Diederik Boomsma noemt de reactie van Ernsting opmerkelijk. 'Ik vind die morele verwarring bij linkse partijen merkwaardig. Je mag niet stelen en jezelf ook niet andermans pand toe-eigenen.' Volgens Boomsma is het eigendomsrecht hét fundament van beschaving. 'Wat van jou is, is van jou en wat van mij is, is van mij. Je mag ook geen fietsen jatten van mensen, geen auto's stelen, en ook niet andermans huis bezetten.'

Tekst gaat verder onder de video:

Is anti-kraak dan de oplossing?
Een manier waarop pandeigenaren voorkomen dat hun panden ten prooi vallen aan krakers, is het inschakelen van een leegstandsbeheerder, het zogeheten anti-kraak. Dit is bij wet geregeld, maar Ernsting vindt dat niet per definitie goed. 'Het is leegstandsbeheer en leegstand is leegstand. Wij ontruimen niet voor leegstand. Krakers zouden wat mij betreft mogen blijven zitten, zolang het binnen de kaders van de wet gebeurt.'

Boomsma vindt het een rare opmerking van Ernsting. 'Kraken is strafrechtelijk verboden, mensen kunnen daarvoor een jaar celstraf krijgen. Zo klinkt het als een oproep om de wet te overtreden, dat vind ik bezwaarlijk. Zeker voor een raadslid. Leegstandsbeheer is volgens de CDA'er alles behalve ideaal, maar volgens hem kan een huiseigenaar soms niet anders. 'Er zullen altijd panden zijn die een tijdje leeg moeten staan, omdat er ondertussen plannen worden gemaakt, of omdat de gemeente zelf traag is met het verstrekken van een vergunning of allerlei andere zaken. Dan is anti-kraak een goede oplossing.' 

Tekst gaat verder onder de video:

Vrijplaatsen en rafelranden
Onlosmakelijk verbonden met de discussie over kraken, is de tegencultuur die in Amsterdam onder druk staat. Met het ontruimen van veel vrijplaatsen in de afgelopen jaren, en die van het ADM-terrein op komst aan het eind van dit kalenderjaar, zijn er steeds minder plekken waar creatievelingen ongestoord en ongeremd, zonder bemoeienis van overheden kunst en cultuur kunnen ontwikkelen. 

Volgens Ernsting moet Amsterdam deze plaatsen waarborgen en waar mogelijk ook de ruimte bieden voor vrijplaatsen in de binnenstad. 'Toen ik uitging in de jaren negentig, ging ik naar de Vrieshuis Amerika en de Graansilo in de kelders daar. Ik heb de meest waanzinnige feesten en kunstprojecten gezien, dat was allemaal vlakbij het centrum. Dat is eigenlijk allemaal weg, de hele stad is opgepompt en aangeharkt.' 

Ernsting wil mensen die anders kunnen en willen zijn een plek blijven bieden, zoals ook in het coalitieakkoord is opgenomen dat tegencultuur een plek moet krijgen in de stad. 'Als dat er niet meer is, krijg je slechts een reservaat voor mensen die geld willen verdienen, dan sterft de ziel van je stad.'

'Valse tegencultuur'
Diederik Boomsma vindt de hele discussie over vrijplaatsen flauwekul. 'Het is een valse tegencultuur. Tegencultuur is niet lekker een pandje bezetten en kraken en je plotseling creatief voelen. De ironie is dat de gemeente deze plekken moet stimuleren. Dan heb je een gesubsidieerde, door de gemeente ondersteunde tegencultuur. Dat is per definitie geen tegencultuur.' 

Boomsma vindt dat als creatievelingen bepaalde plekken in de stad waardevol vinden, ze er simpelweg voor moeten betalen, net als iedereen. 'Dat ADM-terrein bijvoorbeeld, dat is al twintig jaar gekraakt, maar het is van andere mensen. Het feit dat jij daar een moestuintje hebt gebouwd gedurende tien jaar betekent niet dat jij daar dan mag blijven omdat jij jezelf zo creatief vindt.'