Start van hoofdcontent

Stad

nl

Mokum Reclaimed heeft geld binnen om parken en pleinen terug te eisen

21 augustus 2018, 18.12 uur · Foto: Het Amsterdamse Terrassen Festival

In een tijdsbestek van zestien dagen heeft de actiegroep Mokum Reclaimed de benodigde 4.250 euro ingezameld. Dat bedrag wordt gebruikt voor een vergunningsaanvraag waarmee de groep een jaar lang alle parken en pleinen wil claimen.

Door een vergunning aan te vragen voor Het jaar van het Park en het Plein hoopt Mokum Reclaimed te bereiken dat de gemeente het gebruik van openbare parken en plein door commerciële partijen beperkt.

De groep vindt het ongeoorloofd dat parken en pleinen waar festivals worden gehouden vaak dagenlang gesloten zijn en Amsterdammers er gedurende die periode geen gebruik van kunnen maken. Bovendien leiden de festivals tot vervuiling, geluidsoverlast en schade aan flora en fauna, zo betogen de actievoerders. 

Lees ook: Actiegroep wil parken en pleinen jaar lang claimen: 'Dit slaat nergens op' 

'Nu het bedrag voor de leges-kosten voor de aanvraag bijeengebracht is, kan Mokum Reclaimed de volgende stap zetten', schrijft de actiegroep. 'Samen met juridisch adviseurs gaat de actiegroep een vergunningsaanvraag opstellen en indienen, waarmee openbare ruimte in Amsterdam gevrijwaard blijft van afsluiting door festivals en evenementen van commerciële partijen.' 

In totaal hebben 163 particulieren en organisaties een bijdrage geleverd. En die komen niet allemaal uit Amsterdam. 'Het feit dat er ook donateurs uit andere steden zijn, geeft aan dat het probleem van festivalisering van de openbare ruimte ook elders herkend wordt', stelt Roos Suring, geestelijk moeder van Mokum Reclaimed. 

Lees ook: Bewoners starten actiegroep tegen festival: 'Ik word er beroerd van'

Hennie Weeda, directeur van het in ruimtelijke ordening gespecialiseerde adviesbureau WD Advising zei eerder tegen AT5 dat de actievoerders weinig kans hebben. 'Met alle respect, dit slaat natuurlijk nergens op. Ik verwacht niet dat de politiek zoiets omarmt.' Bovendien is het volgens hem niet democratisch om inwoners van de stad festivals te ontzeggen. 

Kosten crowdfunding
Van de 4.250 euro is 4.000 euro bestemd voor de vergunningsaanvraag, de rest van het bedrag is gereserveerd om de kosten van de crowdfunding mee te dekken.

Hoewel die 4.000 euro volgens adviseur Weeda 'uit de lucht komt vallen', liet de actiegroep eerder weten dat het voldoende zou zijn. 'We hebben verder geen beveiliging nodig of afzetting, aangezien er niet echt een evenement gaat plaatsvinden.'