Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Begroting: flinke lastenverzwaring en veel geld voor extra handhaving

19 september 2018, 08.16 uur · Aangepast 19 september 2018, 19.52 uur · Foto: Wikimedia

Het college gaat de komende vier jaar 2,5 miljard euro investeren in de stad. Dat staat in de begroting voor het komende jaar. Naast een flinke investering kunnen Amsterdammers ook rekenen op flinke lastenverzwaringen. Zo stijgt de afvalstoffenheffing met bijna 18 procent.

Er wordt over de komende vier jaar 1,2 miljard uitgetrokken voor zaken als onderwijshuisvesting, infrastructuur en sportvoorzieningen. Daarnaast gaat er nog 1,3 miljard naar bouwgronden. In 2019 wordt er al in totaal 530 miljoen geïnvesteerd, waarvan 250 miljoen voor bouwgronden.

Grote bedragen
Er gaat komend jaar flink wat geld naar armoedebestrijding (18 miljoen) en mensen aan het werk helpen. Zo komt er begin volgend jaar al een banenplan om de mensen met minder kans op de arbeidsmarkt te helpen, zoals statushouders, jongeren met een migratieachtergrond en mensen met een arbeidsbeperking. Er gaat bijvoorbeeld 7 miljoen naar volwasseneducatie en inburgering en 15 miljoen naar de aanpak voor statushouders.

Een groot bedrag gaat ook naar reiniging en handhaving (9 miljoen). Daarvan is 2,9 miljoen al ingevuld. Tot 2021 loopt het bedrag voor reiniging en handhaving op tot 24 miljoen. 

Lastenverzwaring
Het geld moet wel ergens vandaan worden gehaald. Amsterdammers moeten de komende jaren rekenen op lastenverzwaringen. Opvallend is dat de afvalstoffenheffing omhoog gaat met 17,7 procent. Ook bedrijven gaan meer betalen. Het tarief voor reiningingsrecht gaat omhoog met bijna 15 procent. De Onroerendezaakbelasting (OZB) gaat in 2019 omhoog met 2 procent. 

Ook de niet-Amsterdammer gaat meer betalen. De toeristenbelasting gaat omhoog naar 7 procent. Dat is nu nog 6 procent binnen de ring en 4 procent daarbuiten.

Tegenvallers
Er zijn ook tegenvallers voor de stad. Zo krijgt de stad volgend jaar 37 miljoen minder inkomsten van het Rijk, oplopend tot 110 miljoen per jaar vanaf 2022. Dit komt omdat Amsterdam een lagere uitkering krjigt uit het gemeentefonds.

Dit is de eerste begroting van de linkse coalitie GroenLinks, D66, PvdA en SP. Het coalitieakkoord, 'Een nieuwe lente, een nieuw geluid', dat in mei werd gepresenteerd stond vol met ambitieuze plannen.