Start van hoofdcontent

Politiek

NL
V

Politica GroenLinks beschuldigt basisschool onterecht van mishandeling kind

16 november 2018, 07.40 uur · Aangepast 16 november 2018, 08.50 uur

GroenLinks-politica Sandra Grep van de stadsdeelcommissie Zuidoost heeft basisschool Wereldwijs ongegrond en onjuist beschuldigd van mishandeling van een 4,5-jarige jongen. Ook liet ze zich uit over de docenten en het onderwijs in Zuidoost, dat te weinig multicultureel zou zijn en 'niet om zou kunnen gaan met diversiteit'.

Grep deed haar uitspraken afgelopen zondag in het programma Radio Mart van SALTO. Inmiddels heeft de politica haar woorden weer teruggenomen. Grep beschuldigde de school van kindermishandeling en barbaarse praktijken. Ze baseerde haar verhaal op een gesprek met de moeder van een leerling van de school.

De leerling zou gedragsproblemen vertonen en om die reden 'iedere dag uit de kring worden gesleurd' en apart worden gezet. Ook beschuldigde ze de school van het vastbinden van de jongen aan zijn stoel. 'Als een kind gedragsproblemen heeft, biedt je passend onderwijs. Dan ga je een kind niet vastbinden, dan ga je hem niet uit de klas sleuren. Ik ga er alles aan doen om deze school te straffen', aldus Grep. 

Een leugen
In haar verhaal vertelt Grep dat ze op dat moment nog geen contact heeft gehad met de school in kwestie. Dat bevestigt de directeur van basisschool Wereldwijs, Paula Hoonhout, voor wie de beschuldigingen als een complete verrassing kwamen.

'Wij zijn heel erg geschrokken van het verhaal dat de ronde doet. Ik vind het heel jammer dat Sandra niet van tevoren bij ons is geweest om te vragen of het klopt', zegt ze de dag erna zelf in de uitzending op SALTO. 'Het was niet mis. En allemaal gebaseerd op een leugen, want dat weten we nu wel.'

De directeur vertelt dat het gaat om een zorgleerling die veel persoonlijke begeleiding nodig had op school. Die kreeg hij ook, in de vorm van een-op-een begeleiding van een onderwijsassistent. Omdat het kind ook andere kinderen zou slaan en pootje zou haken, was het kind inderdaad moeizaam hanteerbaar in de groep.

'Toen kwam het grootste misverstand: het kind zou zijn vastgebonden. Dat vind ik zo verschrikkelijk. Dat is helemaal niet waar', vertelt Hoonhout in het programma. 'De jongen wordt ook niet stelselmatig uit de groep gesleurd. Het is echt niet waar.'  

Excuses
De GroenLinks-politica heeft dus niet aan wederhoor gedaan voordat ze haar uitspraken deed. Dat maakt veel los en niet alleen bij de school zelf. Ook het stadsdeel betreurt de uitspraken van de politica. 'Het Dagelijks Bestuur vindt het heel spijtig wat er is gebeurd. Daarom hebben wij ook een gesprek gevoerd met mevrouw Grep. De uitkomst van dat gesprek is de verklaring die mevrouw Grep gisteren heeft gedaan', zegt een woordvoerder van het stadsdeel. 

Die verklaring is een excuus van de politica, dat naar de school is gegaan en op Facebook is geplaatst:  'Het voorval waar ik over vertelde heeft niet op Wereldwijs plaatsgevonden. Het spijt me dat ik dit heb gezegd en ik bied de school mijn excuses aan', schrijft Grep.  

De directeur van Wereldwijs bevestigt nogmaals aan AT5 dat Grep geen contact met de school heeft gehad voor haar uitspraken op de radio. Ook is er geen contact geweest met de school voordat Grep haar excuses maakte. Pas daarna ging Grep in op de uitnodiging van de school om met elkaar te praten over de situatie.   

Wethouder: 'politici moeten goed nadenken of wat ze zeggen klopt'
Ook onderwijswethouder Marjolein Moorman is op de hoogte van het voorval en heeft contact gehad met het schoolbestuur. 'Politici moeten altijd goed nadenken of wat ze zeggen klopt en of het bijdraagt aan een oplossing. De onrust die nu is ontstaan is erg vervelend voor de school, de leraren, de ouders en de kinderen. Dit soort uitspraken zijn echt heel erg kwetsend voor de leraren die zich elke dag hard inzetten voor hun leerlingen.'

De wethouder vindt het goed dat de betrokken politica haar fout heeft toegegeven en haar excuses heeft aangeboden. 'Ik hoop dat de rust op en rond de school snel weer terugkeert. Daar hebben de kinderen op de school uiteindelijk het meeste aan.'   

Stadsdeelcommissie
De stadsdeelcommissie waar Grep onderdeel van uitmaakt, heeft afstand genomen van de uitspraken. Dat vertelt de voorzitter van de commissie, Roy Hofwijks,  aan AT5: 'Wij hebben het er in de commissie nooit over gehad. We weten niet waar de uitspraken vandaan komen en we wachten nu het onderzoek af.'   

Of de uitspraken van Grep gevolgen gaan hebben voor haar rol binnen GroenLinks wil fractievoorzitter Femke Roosma niet zeggen. 'Ik wil verwijzen naar de verklaring die mevrouw Grep zelf heeft gedaan. Daar staan wij achter. Verder wil ik niet ingaan op of ik zelf contact heb gehad met de betrokken partijen en over het voorval gevolgen heeft voor Grep.'  

Het stadsdeel voert op dit moment gesprekken met de school en het schoolbestuur.