Start van hoofdcontent

Stad

nl

Recordaantal klachten over geluidsoverlast van Schiphol

7 januari 2019, 20.19 uur · Aangepast 7 januari 2019, 23.17 uur

Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) heeft dit jaar drie keer zoveel klachten binnen gekregen als vorig jaar.

Dat blijkt uit de nieuwjaarsspeech van Schiphol-topman Dick Benschop. Maar liefst 11.500 mensen hebben aangegeven overlast te ervaren van het vliegverkeer. Dat is drie keer zoveel als het jaar ervoor.

Duizend klachten op één dag
Duizend van die klachten kwamen binnen op zondag 15 juli. Vanwege een verzakking in het wegdek van rijbaan Victor, was de Polderbaan die dag gesloten en werden de andere banen extra vaak gebruikt. Die dag werd er dus 8,7% van het totale aantal klachten over heel 2018 gemeld. Het vorige dagrecord stond op 636 klachten en dateert uit 2014. Ook toen was de Polderbaan de oorzaak van het grote aantal klachten.

'De onvrede over snelle groei en overlast is niet mis', zegt de CEO, waarmee hij de onvrede erkent. 'Ik noem cijfers, maar ik besef me (sic) heel goed dat het hier om mensen gaat die ons iets vertellen.' Benschop vertelt dat hij ook een aantal huiskamergesprekken heeft gevoerd met mensen die melding hebben gemaakt van overlast. 

Lees ook: 'Schiphol kan doorgroeien naar 540.000 vliegbewegingen per jaar'

71 miljoen reizigers
Schiphol groeide afgelopen jaar ook, met 3,7%, tot 71 miljoen reizigers. Voor 2019 verwachten ze weer meer reizigers te kunnen vervoeren.

Als dat zo is, moeten ze wel op gaan passen met het aantal vliegbewegingen. Dat waren er namelijk 499.500 en in totaal mogen er op Schiphol 500.000 vliegbewegingen per jaar plaatsvinden. Uit het milieueffectrapport van november vorig jaar bleek wel dat Schiphol verder door zou kunnen groeien tot 540.000 vliegbewegingen, maar daar wil het stadsbestuur in ieder geval niks van weten.

Lees ook: Geen 540.000 vliegbewegingen: stadsbestuur wil pas op de plaats voor Schiphol