Start van hoofdcontent

Stad

nl

Stadsbestuur: importeren biomassa uit Amerika onwenselijk

27 januari 2019, 11.38 uur · Aangepast 27 januari 2019, 12.07 uur

Het stadsbestuur vindt niet dat Nuon warmte moet opwekken door uit het buitenland geïmporteerde biomassa te verbranden.

Dat laat het college weten in antwoord op vragen van gemeenteraadslid Jasper Groen (GroenLinks). De partij vreest dat er in de nog te bouwen biomassacentrale in Diemen straks deels uit Amerika geïmporteerde biomassa wordt gebruikt.

Takhout
Biomassa bestaat bijvoorbeeld uit takhout en snoeisel van plantsoenen, maar ook uit mest en gras. Mogelijk wordt de in Diemen geproduceerde warmte straks ook aan Amsterdamse huizen geleverd, want de gemeente wil in 2040 van het aardgas af. 

Lees ook: Zorgen over mogelijke komst biomassacentrale in Diemen

Bij de inkoop van stroom geeft de gemeente al aan dat de biomassa uit Nederland moet komen. Het stadsbestuur is het met Groen eens dat dat ook voor de inkoop van warmte moet gelden. Ook vindt het college het importeren van biomassa om die te verbranden 'zolang er geen garanties zijn over de duurzame herkomst' net als Groen onwenselijk.

Het stadsbestuur gaat samen met de gemeente Diemen in gesprek met Nuon. Het bedrijf wil ook subsidie voor de biomassacentrale bij het Rijk aanvragen, maar mogelijk worden de duurzaamheidseisen voor de gebruikte biomassa aangescherpt. 

Lees ook: Snoeihout gebruikt voor verwarmen Amsterdamse huizen

Pieken
Nuon wil de biomassacentrale de eerste twaalf jaar continu gebruiken en daarna alleen bij pieken, zoals extreme kou of problemen bij andere installaties. Er wordt nog gewacht op een omgevingsvergunning, daarna zal de gemeenteraad van Diemen zich over de komst van de centrale uitspreken. 

Ook in het Westelijk Havengebied komt een biomassacentrale.