Start van hoofdcontent

Stad

nl

'Frauderende huurders zijn corporaties steeds slimmer af'

28 januari 2019, 16.07 uur · Aangepast 28 januari 2019, 17.36 uur

Bij maar liefst 821 sociale huurwoningen in de stad is het afgelopen jaar fraude gepleegd. Dat meldt de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Toch zijn er iets minder gevallen opgespoord dan in 2017. Een van de redenen is dat fraudeurs steeds beter 'onder de radar' weten te blijven.

Daarnaast zou de nieuwe privacywet het lastiger maken voor corporaties om fraudeurs op te sporen. Tegen de oplichters die wél ontdekt worden, wordt direct opgetreden. Hun huurcontract wordt ontbonden en de woning wordt opnieuw verhuurd. 

Vaak gaat het om illegale onderhuur. Andere vormen van fraude die de corporaties tegenkomen zijn vakantieverhuur, hennepkwekerijen en illegale bordelen. Meestal nemen dit soort praktijken toe wanneer de woningmarkt onder druk staat. 

Lees ook: Zoektocht naar illegale onderhuur ook op Facebook

De corporaties zijn dan ook van plan om hier het komende jaar harder tegen op te treden, in samenwerking met de gemeente. De sociale huurwoningen moeten daardoor 'weer beschikbaar komen voor mensen die deze echt nodig hebben', stelt AFWC.

Lees ook: Illegale bordelen en hennepkwekerijen: bewoners 900 huurwoningen uit huis gezet in 2017

Veel meer betalen
Mensen die hun woning onderverhuren aan anderen, ondermijnen dit', vertelt Mohamed Boussata van Bestrijding Onrechtmatige Bewoning van Rochdale. 'Ook betalen onderhuurders vaak veel meer geld aan de officiële hoofdhuurder dan het bedrag van de huur en de lasten opgeteld.' Volgens hem zijn mensen met lage inkomens daarvan de dupe. 

Lees ook: Buren proberen 'afwezige' buurman tevergeefs weg te krijgen

Een collega van Boussata benadrukt dat Amsterdammers zelf ook alert moeten zijn op onderhuur. 'Criminaliteit ligt op de loer. Het is echt belangrijk dat onze huurders het melden als ze denken dat er iets niet pluis is', aldus Leendert Yntema van Eigen Haard. Buren kunnen hun vermoedens anoniem melden bij de woningcorporatie, of aankloppen bij het Meldpunt Zoeklicht van de gemeente.