Start van hoofdcontent

Achtergrond

nl

Mogelijk 255 slachtoffers van seksuele uitbuiting per jaar in Amsterdam

2 februari 2019, 07.10 uur · Aangepast 2 februari 2019, 08.00 uur · Foto: AT5 / Luuk Koenen

Jaarlijks zijn er mogelijk 255 slachtoffers van seksuele uitbuiting in Amsterdam. Dat is het aantal waar de gemeente van uitgaat.

Ambtenaren komen op dit getal uit na een doorrekening van cijfers. Gemiddeld komt er volgens deskundigen namelijk één op de vijf slachtoffers van seksuele uitbuiting in beeld bij zorg en politie. Dat betekent dus dat tachtig procent buiten beeld blijft.
 
 
Uit een monitor blijkt dat er in 2017 51 slachtoffers van seksuele uitbuiting op de radar kwamen van instanties. Op basis van de berekening dat slechts twintig procent in beeld komt, kom je dus na doorrekening uit op mogelijk 255 slachtoffers van seksuele uitbuiting. Dit cijfer geldt overigens voor heel Amsterdam en gaat niet alleen over de Wallen.Rekenkamer
 
Dat het lastig is om concrete cijfers te geven blijkt ook uit een rapport van de Rekenkamer Amsterdam van afgelopen zomer. De Rekenkamer publiceerde een groot onderzoek naar het gemeentelijk beleid op de Wallen en probeerde harde cijfers over mensenhandel naar boven te krijgen omdat de schattingen die in gesprekken naar voren kwamen enorm uiteenliepen van ongeveer acht tot tachtig procent. 

'Het ontbreken van een eenduidig beeld van de omvang van de mensenhandel leidt ook tot kritiek op de gemeente: het geschetste beeld dat er sprake is van veel misstanden in de raamprostitutie wordt als stigmatiserend ervaren door bordeelhouders en sekswerkers', schreef de Rekenkamer.

Strafzaken
Uit een inventarisatie, gemaakt door de Rekenkamer van afgeronde en lopende Amsterdamse strafzaken naar mensenhandel, kwamen 119 slachtoffers tussen 2005 en 2016 naar boven. Deze stelling is een ondergrens, wordt benadrukt in het rapport. 'Hoewel ook deze telling geen inzicht geeft in het procentuele aandeel van sekswerkers die gedwongen werken in de raamprostitutie, kunnen wij wel concluderen dat mensenhandel daadwerkelijk voorkomt en dat het geen incidenten betreft, maar regelmatig voorkomt in de Amsterdamse raamprostitutie.'
 
 
De gemeente laat in een reactie op de cijfers weten dat 'bovenstaande laat zien dat de discussie over cijfers geen eenvoudige is en geen eenduidig antwoord oplevert'. Dat is ook de reden is dat ze 'niet proberen te verzanden in een discussie over deze cijfers.'

Waarheen met de Wallen?
Dit is het tweede deel van een drieluik over de Amsterdamse Wallen. Volgende week bespreken we in de derde en laatste aflevering aflevering van 'Waarheen met De Wallen' met burgemeester Halsema naar wat zij met de rosse buurt wil. Kijk hier naar het eerste deel van de serie.