Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Protestactie tegen verkoop huurwoningen: 'Stop de verkoop!'

1 maart 2019, 21.07 uur · Aangepast 1 maart 2019, 23.24 uur · Foto: Bewonerscommissie Olympia

Verschillende huurders gingen vanmiddag de straat in Oud-Zuid op omdat zij boos zijn op wooncorporatie Ymere. Initatiefnemers van de bewonerscommissie Olympia en Huurdersbelang Zuid vinden dat de verkoop van sociale huurwoningen moet stoppen.

De huurders zijn boos omdat woningcorporatie Ymere huurwoningen blijft verkopen in het complex Olympia in Oud Zuid. Volgens de bewoners overtreedt Ymere daarbij de afgesproken regels. De corporatie zou maximaal 49% van de 550 woningen in het complex mogen verkopen. Ymere is het hier niet mee eens en ontkent dit verhaal. Zij willen doorgaan met de verkoop tot er 73 woningen overblijven.

Volgens de huurders schendt Ymere hiermee niet alleen de regels maar is de verkoop ook niet in lijn met het  coalitieakkoord. Daarin wordt vermeld dat sociale huurwoningen alleen bij uitzondering mogen worden verkocht. 

Afwezig
Woningcorporatie Ymere zelf was niet aanwezig bij de protestactie. Wel laten zij in een persbericht weten dat er voldoende sociale huurwoningen overblijven: 'Ymere is niet de enige corporatie in de buurt. En vergeet niet dat een verkocht huis ook een huis blijft waar mensen in kunnen wonen.'