Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Verontrustende signalen AIVD over islamitisch Cornelius Haga Lyceum

7 maart 2019, 17.35 uur · Aangepast 22 maart 2019, 07.31 uur

Burgemeester Halsema wil dat het bestuur van het islamitische Cornelius Haga Lyceum opstapt. De subsidie is bevroren. De burgemeester laat dat zojuist weten. De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid heeft namelijk 'zeer verontrustende signalen' ontvangen over de islamitische school via de AIVD.

Er zouden op de school 'richtinggevende personen' actief zijn, die eerder banden zouden hebben onderhouden met een terroristische organisatie, het Kaukasus Emiraat. Die organisatie streeft naar een islamitische staat in de Kaukasus. Ook zou het bestuur de Onderwijsinspectie hebben gedwarsboomd, waardoor fatsoenlijke controle van de school onmogelijk was.

In een brief van de burgemeester aan de gemeenteraad staat het volgende: 

'Geachte leden van de raad, Op 7 maart 2019 heeft de burgemeester een brief ontvangen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Deze brief heeft de NCTV geschreven namens de Taskforce "Problematisch Gedrag en Buitenlandse Financiering", een samenwerkingsverband van de ministeries van SZW, BZK en J&V, en bevat zeer verontrustende signalen over de voortgezet onderwijsinstelling "Het Cornelius Haga Lyceum" in Amsterdam. Deze brief volgt op zorgelijke signalen die de AIVD op 15 januari aan de burgemeester overbracht en het daarop volgende Amsterdamse verzoek om tot een gezamenlijk handelingsperspectief te komen.

Wij sturen deze brief nu aan u door. De ouders die bezig zijn met de inschrijving van hun kinderen moeten, gelet op de sluitingsdatum van 15 maart, ook over de relevante informatie kunnen beschikken. Er is geen acuut gevaar voor de openbare orde. Het college beschouwt echter het signaal dat jonge leerlingen structureel worden beïnvloed door 'richtinggevende personen' die sinds 2000 in een radicale omgeving verkeren en tussen 2009 en 2012 banden zouden hebben onderhouden met een terroristische organisatie (het Kaukasus Emiraat) of die zich anderszins inlaten met jihadistisch extremisme als onacceptabel.

Door een parallelle samenleving te bevorderen en in strijd te handelen met de antiradicaliseringsstrategie van de overheid, is de veilige en democratische vorming van Amsterdamse leerlingen op het Cornelius Haga Lyceum niet gewaarborgd. Daarbij komt dat de onderwijsinspectie op woensdag jongstleden heeft moeten vaststellen dat door de opstelling van de schoolleiding onderzoek op dat moment niet verantwoord was. Voor het college is ingrijpen nu noodzakelijk en onvermijdelijk. De gemeente zet de volgende stappen:

- Op donderdagmiddag 7 maart is het bestuur van de school ontboden op het stadhuis en door de burgemeester en de wethouder van onderwijs indringend verzocht per direct op te stappen, alsmede ervoor zorg te dragen dat de genoemde richtinggevende personen in de brief van de NCTV per direct alle banden met de school verbreken; Van het schoolbestuur hebben wij geëist dat de onderwijsinspectie alsnog onmiddellijk volledige toegang krijgt tot de school om een vervolgonderzoek te kunnen doen naar de kwaliteit en de inhoud van het onderwijs.'

De burgemeester laat weten dat er een moratorium op de subsidie van de school ligt. De Amsterdamse VVD heeft al aangegeven dat ze willen dat de school direct sluit. 'Met kinderen neem je geen risico', aldus fractievoorzitter Marianne Poot.