Start van hoofdcontent

Stad

nl

Gemeente investeert 9,2 miljoen euro om kansenongelijkheid op school aan te pakken

28 maart 2019, 12.50 uur · Aangepast 28 maart 2019, 13.01 uur · Foto: AT5 / Luuk Koenen

De komende vier jaar moet er hard gewerkt worden om leerlingen van het voortgezet onderwijs gelijkere kansen te bieden. Het college van burgemeester en wethouders trekt daarvoor 9,2 miljoen euro uit.

Kansenongelijkheid op middelbare scholen is nog steeds een groot probleem. Ruim 18.000 leerlingen lopen het risico op een onderwijsachterstand. Dit betekent dat deze leerlingen wel met hetzelfde onderwijsniveau beginnen als andere leerlingen, maar vanwege hun achtergrond of thuissituatie niet hetzelfde eindniveau behalen.

Het college gaat daarom subsidies verlenen aan scholen die proberen alle leerlingen gelijke kansen te bieden. Met het extra geld kunnen scholen intensievere begeleiding geven aan leerlingen die dat nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van taalondersteuning, extra les of begeleiding buiten schooltijd.

Eigen plan voor extra begeleiding
Zowel grotere als kleinere scholen kunnen gebruik maken van de subsidie. Per school gaat het om ongeveer 50.000 tot 120.000 euro per schooljaar. De scholen mogen zelf een plan maken hoe ze het geld precies besteden om de leerlingen te helpen.

Volgens onderwijs-wethouder Moorman neemt de kansongelijkheid in het onderwijs alleen maar toe. Het is volgens haar van groot belang dat dit wordt aangepakt: 'Daarom investeren we de komende jaren fors in leerlingen in het voorgezet onderwijs die dit het hardst nodig hebben'.