Stad

NL
V

Toch geen permanent vaarverbod in nachtelijke uren op de grachten

5 april 2019, 11.27 uur · Aangepast 5 april 2019, 12.20 uur · Foto: AT5 / Luuk Koenen

Er komt toch geen permanent vaarverbod in de nachtelijke uren op de grachten. Verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma heeft de voorgenomen nachtsluiting na inspraak aangepast in een flexibel inzetbare maatregel.

Om overlast voor omwonenden terug te dringen werd besloten dat er tussen 23.00 uur en 07.00 uur niet meer op de grachten gevaren mocht worden. Na diverse klachten ziet de wethouder nu van die permanente maatregel af.

In plaats daarvan komt er een flexibel inzetbare maatregel waarbij het college per gebied per periode tot een afsluiting kan besluiten 'wanneer de situatie daarom vraagt'. De gemeente trekt hierbij een vergelijking met straten die bij grote drukte kunnen worden afgesloten.

Lees ook: Varen over grachten straks in nachtelijke uren verboden

Het college zal in die gevallen overgaan tot een sluiting tussen 0.00 uur en 07.00 uur in plaats van de oorspronkelijk beoogde tijdspanne van 23.00 uur en 07.00 uur. Het stadsbestuur gaat nog bepalen welke gebieden in aanmerking komen voor het nachtelijke vaarverbod en denkt daarbij aan de Wallen, het Unesco erfgoedgebied en stadsdeel Centrum.

'Goed geluisterd'
Dijksma: 'We hebben goed geluisterd naar de reacties die we hebben gekregen op de plannen en doen daar ook iets mee. De aanpassing die we doorvoeren in de nachtsluiting is bedoeld om de proportionaliteit van deze maatregel te verbeteren. Om gebruikers van het water ook zekerheid te bieden over wanneer ze wel en niet ‘s nachts het water op mogen, onderzoeken we wat een redelijke termijn is om betrokkenen te informeren over een komende afsluiting.’

Andere maatregelen zoals het tegengaan van overmatig drankgebruik, het versterken van de handhaving en de aanpak van nautische knelpunten blijven ongewijzigd. Ook blijft het aantal van 550 af te geven exploitatievergunningen voor rondvaartboten behouden.