Stad

PvdA en SP maken zich zorgen over lange wachtlijsten ziekenhuizen

15 april 2019, 14.18 uur

De PvdA en SP zijn ongerust over de lange wachtlijsten die ontstaan bij de ziekenhuizen in de stad. Sinds de sluiting van het MC Slotervaart, ongeveer zes maanden geleden, duurt het voor patiënten soms maanden voor ze terechtkunnen bij een specialist.

Coalitiepartiijen PvdA en SP stellen hierover vragen aan het college naar aanleiding van berichtgeving van AT5 van zaterdagochtend. Toen werd bekend dat patiënten voor een operatie aan de heup of amandelen soms wel een jaar moeten wachten tot ze worden geholpen in een ander ziekenhuis.

Extra druk op Amsterdamse ziekenhuizen
Na de sluiting van het MC Slotervaart is de druk op de andere Amsterdamse ziekenhuizen extra groot geworden. Zo wachten patiënten bij het OLVG Oost zestig dagen op hulp en duurt het bij Boven IJ in Noord een maand voor mensen aan de beurt komen. Naar aanleiding hiervan komen de PvdA en SP met raadsvragen aan het college. 

Schriftelijke raadsvragen
De partijen vragen zich onder andere af of de gemeente zorgelijke signalen van andere ziekenhuizen heeft ontvangen en welke maatregelen genomen worden tegen 'nodeloze wachttijden'. 

Lees ook: Tot een jaar wachten voor ziekenhuisbehandeling na sluiting MC Slotervaart

Ook zijn de SP en PvdA benieuwd of de problemenen die nu gesignaleerd worden groter zijn dan aanvankelijk werd verwacht bij de sluiting van het Slotervaart.