Start van hoofdcontent

Stad

nl

Vrijspraak voor tijdens ontruiming aangehouden bewoners ADM-terrein

13 mei 2019, 14.11 uur · Aangepast 13 mei 2019, 17.45 uur

Alle acht bewoners die afgelopen januari werden aangehouden tijdens de ontruiming van het ADM-terrein in Westpoort, worden vrijgesproken. Het is onduidelijk of de aanhoudingen volgens de wettelijke regels zijn verricht, oordeelt de rechtbank.

Na een jarenlange juridische strijd werd het sinds 1997 gekraakte ADM-terrein op 7 januari 2019 in opdracht van de gemeente ontruimd. In totaal werden ongeveer vijftig mensen van het terrein gehaald. Vijftien van hen hadden zich op allerlei plekken vastgeketend. Uiteindelijk werden er elf arrestaties verricht en werden acht mensen vervolgd.

Gebrek aan bewijs
Alle acht werden ervan verdacht geen gehoor te hebben gegeven aan een bevel om het terrein te verlaten. Uit het dossier blijkt echter het bewijs hiervoor te ontbreken, concludeert de rechtbank. 'Om te kunnen concluderen dat iemand een bevel heeft genegeerd, dient de rechter volgens de wet ook te kunnen vaststellen of, en zo ja door wie, zo’n bevel is gegeven en of die persoon daartoe bevoegd was. In geen van de dossiers zit voldoende informatie om die vragen te kunnen beantwoorden.'

'OM moet met meer op de proppen komen'
'Wat je wil bereiken is een ontruiming. Dat is bereikt: iedereen heeft het terrein verlaten. Maar als je vervolgens iemand strafrechtelijk wil gaan vervolgen voor het niet voldoen aan een bevel, dan moet je met meer op de proppen komen dan alleen een vaag gegeven dan er in het algemeen iets is gezegd tegen deze mensen', vertelt persrechter Peter Björn Martens aan AT5

Lees ook: Gemeente gaat onderzoek doen naar kosten ontruiming ADM-terrein

Bevoegdheid
In zeven van de acht dossiers is niet duidelijk wie de verdachten had bevolen het terrein te verlaten. Daardoor is niet duidelijk of diegene daartoe wel wettelijk bevoegd was. In het achtste geval is überhaupt niet duidelijk of er wel een dergelijk bevel is gegeven voordat diegene werd aangehouden. De rechtbank spreekt de verdachten daarom vrij.

Het Openbaar Ministerie had tegen zes verdachten een geldboete van 200 euro geëist en tegen twee anderen vier dagen cel.