Start van hoofdcontent

Stad

nl

Gemeente zet kap 1796 bomen door en vraagt vergunning aan

16 mei 2019, 06.25 uur · Aangepast 16 mei 2019, 08.19 uur

De plannen om de bijna achttienhonderd risicovolle bomen in de stad te kappen gaan door. Het plan zorgde voor enige ophef. Volgens de Vereniging Vrienden van het Vondelpark is dit aantal behoorlijk hoog en moet er een second opinion komen. De gemeente meent dat de kap onvermijdelijk is en heeft de vergunning ervoor aangevraagd.

De bomen kunnen een veiligheidsrisico vormen omdat ze bijvoorbeeld ziek of aangetast zijn. 'Hierdoor kunnen ze omvallen of er kunnen zware takken afbreken. Dit kan hinderlijk zijn, maar in het ergste geval kan dit ook letsel en schade veroorzaken.' De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid en zij oordeelt dat verder uitstel van het vervangen van deze bomen 'onaanvaardbare risico's' met zich meebrengt. 

Hoger dan normaal
Dat het aantal zo hoog ligt is te verantwoorden. Tot 2018 lag de verantwoordelijkheid voor het kappen en herplanten bij de stadsdelen, maar nu is dat centraal georganiseerd en dus bij elkaar opgeteld. 'Afgelopen jaar zijn door de centralisatie niet alle onveilige bomen gekapt, daarom is het aantal bomen dat dit jaar gekapt wordt, hoger dan normaal', laat de gemeente in een schriftelijke reactie weten.

Lees ook: 1796 'gevaarlijke' bomen in de stad moeten worden gekapt en vervangen

Ongeveer de helft van alle bomen is gecontroleerd door de gemeente en in sommige gevallen verder onderzocht. Deze controle bevestigt dat alle 1796 wegens veiligheidsredenen moeten worden gekapt. 'Het langer uitstellen van de kapprocedure voor deze bomen is niet mogelijk vanuit de zorgplicht om tijdig maatregelen te nemen om de veiligheid te kunnen borgen.'

Lees ook: Vrienden van het Vondelpark willen second opinion voor bomenkap

De kap moet in het najaar beginnen. De vergunning wordt op 16 mei aangevraagd. Het besluit daarover wordt door de dagelijkse besturen van de stadsdelen genomen. Het aantal bomen dat per stadsdeel gekapt wordt, verschilt tussen de 23 en 521.

De andere helft die nog niet gecontroleerd is, wordt het komende jaar nog geïnspecteerd. Als bewoners bezwaar hebben tegen het kappen van een boom kunnen zij binnen zes weken bezwaar maken.