Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Halsema pleit voor meer verbinding in de metropoolregio Amsterdam (en voor een glaasje water)

17 juni 2019, 21.04 uur · Aangepast 19 juni 2019, 08.56 uur

Burgemeester Femke Halsema heeft vanavond de 'State of the Region' uitgesproken, waarin ze haar visie geeft op de toekomst in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Als regio doen we het goed, maar de burgemeester maakt zich zorgen omdat de sociaal-economische verschillen tussen het noorden en het zuiden van de regio, toenemen.

Halsema splitste in haar speech de Metropoolregio Amsterdam in twee delen. Het gebied onder het Noordzeekanaal, waaronder Schiphol, het grootste deel van Amsterdam en de deftige districten zoals Haarlem en het Gooi. Het andere deel ligt ten noorden van het kanaal, waar het relatief gezien slechter gaat dan in het zuiden.

'Aan de bovenkant van het kanaal wonen meer mensen die het moeilijk hebben door lagere inkomens en we hebben daar meer problemen met werkgelegenheid', vertelt ze aan AT5

Grote verschillen 
Ook wonen de meeste mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt vaak in het noordelijke deel van de regio. 'Met matige openbaar vervoerverbindingen, terwijl de kosten om naar het werk te komen voor hen relatief hoog zijn. Banen die nu nog bestaan zijn aan het verdwijnen of veranderen sterk en het werk dat er is, is veelal van tijdelijke aard waardoor een perspectief ontbreekt', vertelt Halsema in haar speech.

Ook het aantal bijstandsgerechtigden groeit harder in het noordelijke deel: een op de zes nieuwe inwoners heeft een bijstandsuitkering, tegenover één op de dertien in de zuidelijke gemeenten van de metropoolregio.

De kar trekken
Amsterdam moet in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen in de metropoolregio. Tijdens Halsema's eerste besprekingen met burgemeesters in de MRA stelde ze zich bescheiden op, maar tot haar verbazing kreeg ze toen de wind van voren. 'Dat was juist niet de bedoeling. Er werd gezegd dat juist Amsterdam eens initiatief moet nemen en bereid moet zijn de kar te gaan trekken om de problemen in de regio aan te pakken.'

En dus gaat Amsterdam volgens Halsema een grotere rol spelen in de metropoolregio. 'We moeten dus denken in het rijke Amsterdam dat je anderen af en toe moet helpen.' 

Maar kijken we naar ons eigen Noord, dan hebben we zelf ook problemen van formaat. Gezinnen trekken door de hoge huizenprijzen de stad uit. Daarnaast profiteren meerdere groepen niet van de economische groei. Moet daar dan niet alle aandacht naartoe? 'Het een gaat niet ten koste van het ander. Je moet juist in de hele regio zorgen dat mensen die het moeilijk hebben meer aandacht krijgen', aldus de burgemeester.

Hoe?
Halsema wil afspraken gaan maken over onder andere de verdeling van sociale woningen. Ook moet er bij het vestigen van nieuwe voorzieningen als een nieuwe universiteit of internationale school, rekening worden gehouden met de tegenstellingen tussen noord en zuid. 

De problemen kunnen volgens Halsema alleen worden opgelost als er bereidheid is om werkelijk met elkaar te gaan samenwerken. 'De geloofwaardigheid en daarmee de slagkracht van de regio, valt of staat bij
ons gedeelde enthousiasme, bij onze bereidheid om werkelijk samen te werken, ook als dat soms ten koste gaat van onze lokale autonomie', benadrukt ze in haar speech.

Volkslied
'Een volkslied vind ik te ver gaan', zegt ze lachend. 'Maar de metropool is denk ik een succes als de regio voor de bevolking gaat leven. Dus niet alleen een vergadertafel is, maar ook iets is wat in de hoofden van mensen zit en wat betekenis krijgt', aldus Halsema.