Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Strengere afspraken over 'ongewenste' biomassacentrale Diemen

27 juni 2019, 06.00 uur · Aangepast 27 juni 2019, 06.13 uur

De gemeenten Diemen, Almere, Amsterdam, Weesp en Gooise Meren en de provincie Noord-Holland hebben strengere afspraken gemaakt met Vattenfall/Nuon als er een nieuwe biomassacentrale in Diemen komt. Hiermee probeert de gemeente Diemen tóch iets te kunnen doen aan de komst van de centrale, die bij een groot deel van de Diemenaren ongewenst is.

Het college van burgemeester en wethouders in Diemen heeft inmiddels de Diemense raad geadviseerd om de benodigde zogeheten verklaring van geen bedenkingen af te geven, omdat er onvoldoende juridische grondslag is om de verklaring te weigeren. Het college noemt het in een toelichting 'een complexe kwestie', vanwege de zorgen die leven onder Diemenaren.

Lees ook: Diemense raad zoekt juridische strohalm om biomassacentrale tegen te houden

De Diemense raad moet op 11 juli een besluit nemen. Bewoners van de gemeente kunnen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 4 juli inspreken. De gemeente kan de bewuste verklaring alleen weigeren als de centrale niet zou passen in de beschikbare ruimte. 'De discussie over de voors en tegens van het gebruik van biomassa maakt geen onderdeel uit van de bevoegdheden van het Diemense college en de gemeenteraad.'

Strengere afspraken
Omdat het college denkt dat de verklaring niet kan worden geweigerd, heeft het samen met onder andere Amsterdam strengere afspraken gemaakt over luchtkwaliteit en de herkomst van houtpellets die worden verstookt. Ook schakelt het bedrijf op termijn over op alternatieve energiebronnen zoals aardwarmte (geothermie), warmte uit water (aquathermie) of restwarmte uit datacenters.

Twee keer zo streng
Het convenant 'verduurzaming stadsverwarmingscentrale Diemen' bevat bindende afspraken over het minimaliseren van de negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit. De eisen voor de uitstoot van fijnstof worden twee keer zo streng als de wettelijke normen. Het lokale transport van de houtpellets zal uitstootvrij plaatsvinden, bij voorkeur door elektrisch aangedreven trucks.

Lees ook: Zorgen om biomassacentrale Diemen blijven: 'Het is een stille ramp'

De afspraken in het convenant  treden pas in werking als de centrale er daadwerkelijk komt. Daarvoor is onder meer een positief investeringsbesluit van Vattenfall/Nuon nodig. Ook moet de provincie Noord-Holland nog een omgevingsvergunning afgeven. De eerste stap is de vergunningverlening via de zogeheten 'verklaring van geen bedenkingen'.