Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Wethouder wuift zorgen om gemeentekas weg: 'Financiële situatie van de stad is heel goed'

17 juli 2019, 19.35 uur

Terwijl de oppositie zich grote zorgen maakt over de financiële huishouding van de gemeente, zegt D66-wethouder Udo Kock (Financiën) dat de financiële situatie van de stad juist 'heel goed' is.

1,6 miljard aan investeringen
Voor maar liefst 1,6 miljard euro investeert het linkse stadsbestuur de komende jaren. Dat moeten Amsterdammers terug gaan zien in scholen, infrastructuur en een schone en veilige stad. Maar toch maakt de oppositie zich zorgen. Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren: 'Het is misschien niet zo'n heel sexy onderwerp, maar de schuldenpositie van de stad loopt al jaren op.'

Lees ook: Nieuwe financiële tegenvaller voor gemeente loopt op tot bijna 50 miljoen euro

Volgens Kock is er met de verhouding tussen de schulden van de stad en het vermogen niets mis. Hij noemt daarbij ook nog ‘de aanwezige renterisicobuffer, de lage rentestand en de ruime algemene reserve van 300 miljoen’. Kock: ‘Kortom, de gemeentefinanciën kunnen tegen een stootje.’

Vereveningsfonds als pinautomaat
Toch ziet de oppositie dat anders. Want ook al gaat het Amsterdam economisch voor de wind en stroomt het Vereveningsfonds - waarin de grondopbrengsten van de stad terecht komen - bijkans over, datzelfde fonds wordt graag gebruikt als pinautomaat voor lopend beleid en voor tegenvallers.

Zo is er 150 miljoen euro uit vrijgemaakt om Amsterdam in 2040 aardgasvrij te maken, maar ook werd een fiks deel van de eerste 450 miljoen euro voor het opknappen van de bruggen en kades uit het fonds gehaald. Tel daar de aanstaande kortingen vanuit het Rijk (oplopend tot 50 miljoen euro per jaar) en het dreigende debacle bij het Afval Energie Bedrijf (waar de raadsleden 'officieel' niets vanaf weten) bij op, en de zorgen van de oppositie zijn gewekt.

Lees ook: Geheim overleg gemeente op straat: AEB mogelijk failliet

'Toekomst onzeker'
Johnas van Lammeren: 'Zo zie je dat de inkomsten in de toekomst onzeker zijn. We krijgen ook bezuinigingen uit het Rijk, we hebben al lastenverzwaringen doorgevoerd en toch gaat de schuldenpositie omhoog en toch zie je de solvabiliteit achteruit hollen. En daar komen nog allerlei verrassingen bij. Dus als je kijkt hoe er nu met geld wordt omgegaan, zou ik zeggen: onvoldoende.'

Marianne Poot van de VVD: 'We maken ons grote zorgen over de financiële positie van de stad. Eerst al een kwart miljard euro voor achterstallig onderhoud aan kades en bruggen, extra uitgaven voor de GGZ, een tegenvaller van 50 miljoen omdat we minder ontvangen uit het gemeentefonds. En nu mogelijk een nieuwe strop van tientallen miljoenen euro's vanwege het AEB. We zien de schuld oplopen en het weerstandsvermogen afnemen, terwijl we dat juist nodig hebben voor als er een nieuwe crisis komt.'

Lees ook: Lasten omhoog om voorjaarsnota kloppend te krijgen: 'Niet zo raar dat prijzen meestijgen'

Kock wil niet reageren op de laatste verwikkelingen bij het AEB. Eerder zei Kock op de kritiek dat het college het dak moet repareren als de zon schijnt: 'Als er slechtere tijden aanbreken, dan breken er slechtere tijden aan en dan zul je dingen anders moeten doen en dan zul je moeten ingrijpen. Het heeft alleen op dit moment niet zoveel zin om daarover te gaan zitten speculeren of te zitten somberen.'