Start van hoofdcontent

Achtergrond

nl

Zorgen festivals voor geluidsoverlast? 'Organisatoren houden rekening met omgeving'

5 augustus 2019, 07.02 uur · Aangepast 5 augustus 2019, 17.30 uur

Festivals moeten zich houden aan geluidsnormen van de gemeente, maar toch werd er de afgelopen maanden door buurtbewoners vaak over de in hun ogen te harde muziek geklaagd. Hoe controleert de gemeente of de normen niet worden overschreden? AT5 keek dit weekend mee.

Voordat een festival daadwerkelijk begint wordt het geluid door de organisatie al getest. Zogenoemde milieu-inspecteurs van de gemeente controleren op dat moment het geluidsniveau, zowel op als naast het terrein. Dat gebeurt vaak een dag of een paar uur van tevoren.

Lees ook: Grondig onderzoek naar geluidsoverlast eerste festivalweekend

Bijna live
Ook worden er dan microfoons op en naast het festivalterrein geplaatst. Die laatste microfoons worden geplaatst bij de eerste huizen in de buurt van het terrein. Het systeem berekent voor beide plekken vervolgens een gemiddelde van het aantal decibel in een periode van drie minuten. Ambtenaren kunnen beide cijfers in een eigen meldkamer aan de Daniël Goedkoopstraat in Oost bekijken. 

'Als we zien dat het boven de norm uitkomt, dan kunnen wij een berichtje naar de computer van de technicus van het evenement sturen', vertelt milieu-inspecteur Rob van Laar. 'En dan zien ze dat bericht meteen verschijnen en dan moeten ze actie ondernemen. Dit werkt heel goed, er wordt goed voldaan aan alle normen.'

De computer waarop te zien is hoeveel decibel (decibel A en C) er, zowel op het festivalterrein als bij de eerste woningen in de buurt, te horen is. Het scherm is  voor de technicus van het festival en voor de gemeente zichtbaar.

Lees ook: Klachtenregen over festivalgedreun: 'Hartkloppingen in halve stad'

Tien klachten gemiddeld
Bij de meldkamer komen gemiddeld tien klachten per festival binnen, al was dat aantal tijdens het Paaswekend bijvoorbeeld fors hoger. Sieneke de Rooij, die woont op de Cruquiuskade in het centrum, diende begin juni ook een klacht geluidsoverlast in naar aanleiding van geluidsoverlast. Ze zegt in de zomer elke maand wel eens last te hebben van festivals.

'Dan hoor je zo'n hele lage dreunende basbonk', vertelt De Rooij. 'Dat gaat gewoon uren door. Het kan bij ons van alle kanten komen.' Ze vindt dat de gemeente niet alleen bij de eerste woningen rond festivals moet meten. 'Het kan best zijn dat het verder weg niet zo luid klinkt maar net zo hinderlijk is. Met een eerste huis-meting weet je nooit hoeveel mensen er last van hebben in de praktijk.'

Lees ook: Het festivalseizoen begint met 'onbetrouwbaar' evenementenbeleid

Meest logische
Toch zegt Berend Temme, hoofd van het Stedelijk Evenementenbureau van de gemeente, dat het niet waarschijnlijk is dat er meer microfoons komen. 'Wij vragen van organisatoren om eigenlijk in alle richtingen microfoons te plaatsen. Dan is het het toch het meest logische om dat op de meest kritische gevels te doen.'

Na een klacht over geluidsoverlast wordt er nogmaals naar de microfoons gekeken. Bij twijfel wordt er een koppel handhavers met een geluidsmeter op pad gestuurd. Temme zegt dat het er op dit moment op lijkt dat er bij het grootste deel van de klachten geen sprake is van een overschrijding van de normen. 

Een microfoon die het geluidsniveau bij een evenement op de Dam moet controleren. Normaal gesproken hangen dit soort microfoons aan een gevel, maar dat kon nu niet omdat het om een monumentaal pand ging. 

Lees ook: Gemeente sluit aanpassing geluidsnormen festivals niet uit

Winstpunt
'Vroeger waren organisatoren van festivals vooral bezig met de dansvloer', aldus Temme. 'Ik denk dat, na invoering van dit beleid, de uitdaging voor hen veel meer is om het geluidsniveau voor de omgeving goed te hebben. Dat is denk ik het winstpunt van dit beleid.'

Burgemeester Halsema heeft, na de klachten tijdens het Paasweekend, wel eerder aangegeven het huidige beleid te laten evalueren. Mogelijk worden er daarna aanpassingen doorgevoerd, zoals het aantal festivals dat mag plaatsvinden in de stad.

Lees ook: Kritiek zwelt aan: zorgen de nieuwe evenementenregels wel voor minder overlast? 

Ook lijkt het erop dat er door bijvoorbeeld woningbouw volgend jaar minder geschikte evenementenlocaties zijn.