Start van hoofdcontent

Achtergrond

nl

Wat is de staat van jouw woning? Doe mee aan ons onderzoek

28 augustus 2019, 11.00 uur · Aangepast 28 augustus 2019, 11.21 uur

Amsterdam bouwt en heeft plannen om de huidige woningvoorraad te verduurzamen. Daarvoor is een grote taak weggelegd bij de woningcorporaties, maar ook commerciële verhuurders hebben een verantwoordelijkheid.

Tegelijkertijd wonen veel Amsterdammers in oude en slecht onderhouden huizen, met schimmel, houtrot, ongedierte, lekkages en andere kuren. Het aantal matige woningen neemt toe, schrijft de gemeente in zijn Woonagenda 2025 en 'de kwaliteit van de Amsterdamse woningvoorraad gaat achteruit door veroudering als we geen tussentijdse investeringen doen.'

De druk op de woningmarkt en de bouw- en verduurzamingswoede gaat ten koste van onderhoud en renovatie. Er zijn minder prikkels tot investeren in onderhoud omdat er minder naar gevraagd wordt.

Doe mee: Vul de enquête in!
Ben jij een Amsterdammer en woon je in een huurhuis met achterstallig onderhoud? Help ons mee door deze enquête in te vullen en in kaart te brengen hoe groot het probleem van verwaarloosde woningen in Amsterdam is.

Minder geld beschikbaar
Corporaties zeggen door de verminderde financiële armslag (door verhuurdersheffing en belastingen) en meer gekregen verantwoordelijkheid keuzes te moeten maken. Dat heeft tot gevolg dat de aanpak van beginnende onderhoudsproblemen wordt uitgesteld omdat er geen geld is, omdat de verhuurder wacht op het moment van de grote renovatie, of onderhoud wil combineren met verduurzaming.

Problemen concentreren zich in Noord, Nieuw-West, Buitenveldert, maar spelen ook in andere wijken. Amsterdammers met een kleine portemonnee en in sociale huurwoningen, zijn sneller de dupe.


Bewoners van twee straten in Nieuw-West protesteren tegen achterstallig onderhoud in oktober 2018.

Protest heeft (soms) resultaat
Bewoners uit verschillende buurten hebben de afgelopen jaren actiegevoerd. Soms met succes. In sommige buurten pakken corporaties dan ook de handschoen op, uit zichzelf of onder druk van protesten.

Maar waar corporatiehuurders zich nog kunnen wenden tot huurdersverenigingen, zijn particuliere huurders veel minder goed georganiseerd. De particuliere huursector in Amsterdam groeit als kool, maar is moeilijker te handhaven. Er zijn grote verhuurders die afwijzend of niet reageren op verzoeken tot herstel, zeggen belangenorganisaties.

De Balie Live Journalism doet de komende maanden samen met AT5 onderzoek naar verwaarloosde huizen in Amsterdam. Hoe groot is het probleem van achterstallig onderhoud in Amsterdam, wie is daarvan de dupe en hoe en in hoeverre nemen gemeente, corporaties en particuliere verhuurders hun verantwoordelijkheid?

Doe mee: Vul de enquête in!
Ben jij een Amsterdammer en woon je in een huurhuis met achterstallig onderhoud? Help ons mee door deze enquête in te vullen en in kaart te brengen hoe groot het probleem van verwaarloosde woningen in Amsterdam is.

Op 23 september presenteren we de eerste tussentijdse resultaten in De Balie, op de Live Journalism-avond 'Huren met Kuren'.