Start van hoofdcontent

Achtergrond

nl

Waarom treedt de politie anders op tegen klimaatactivisten dan voetbalsupporters?

8 oktober 2019, 17.24 uur · Aangepast 9 oktober 2019, 11.00 uur

Net zo vreedzaam als de klimaatactivisten vandaag en gisteren demonstreerden, was ook het politieoptreden te noemen. Wat maakt dat er bij dit soort demonstraties meer afwachtend wordt omgegaan met ongehoorzame burgers dan bijvoorbeeld met voetbalsupporters die niet willen luisteren?

De aan de VU verbonden socioloog Jaap Timmer doet al sinds 1991 onderzoek naar geweld in politiewerk. 'Het ging er van weerskanten vriendelijk aan toe', zegt hij over de houding van zowel de politie als de klimaatactivisten. 'De demonstranten hamerden er op dat ze geweldloos en niemands vijand zijn en dat verplicht ook een navenante reactie van de politie. Timmer erkent dat de klimaatactivisten de wet overtraden, maar geen gevaar vormden voor de politie.

Tegen voetbalsupporters wordt vaak harder opgetreden. Toch vindt Timmer niet dat er met twee maten gemeten wordt. 'Als die mensen zich fatsoenlijk gedragen, niets vernielen, geen bedreigingen uiten of anderszins risico vormen, dan moet je ze even vriendelijk te woord staan. Maar de ervaring leert dat voetbalsupporters vaak minder vriendelijk voor hun omgeving zijn.'

Timmer vindt dat het daarom logisch is dat de politie bij voetbalwedstrijden vaak in grotere aantallen en met meer machtsvertoon aanwezig is. 'Maar als die mensen vriendelijk zijn, moet je ze even vriendelijk bejegenen.'