Start van hoofdcontent

Stad

nl

Zorgen bij woonbootbewoners over verdubbeling van liggeldtarief

22 oktober 2019, 20.37 uur · Aangepast 23 oktober 2019, 13.22 uur

Woonbootbewoners gaan de komende jaren meer betalen voor het liggeld voor woonboten, de zogeheten precariobelasting. Bewoners zeggen daardoor in financiële problemen te komen. Als het nodig is, stappen ze naar de rechter.

Ko Jongkind woont al 43 jaar aan het IJsbaanpad in Zuid, maar dat woonplezier wordt enigszins vergald door de aanstaande verhoging van het liggeld. Woonbootbewoners betalen op dit moment 6,69 euro per vierkante meter, maar dat gaat voor bijna alle boten binnen de ring in twee jaar tijd naar 13 euro per vierkante meter.

'Pijnlijk', vindt Ko. 'Het bootje moet ook onderhouden worden en dat heb ik nu 43 jaar op m'n rug hangen. Tja, koop een boot, werk je dood.'

Verhoging tarief
Ook op de Da Costakade in Oud-West komt de boodschap hard aan. Bewoner Lizet Baars moet daar straks honderd euro per maand meer gaan betalen. 'Ik begrijp dat we een precariobelasting moeten betalen, dat was al inbegrepen toen ik het kocht.' Toch had ze niet verwacht dat het tarief nu nagenoeg verdubbeld zou worden. 'Dat heb ik niet kunnen plannen, maar het is ook nog eens heel veel voor iemand die gewoon in z'n eentje de boel rond moet zien te krijgen.'

De wethouder van financiën zegt zich te baseren op de vierkante meterprijs die de provincie aanhoudt bij de huurovereenkomsten met woonboten in Noord-Holland, die met 15 euro per vierkante meter veel hoger is dan het huidige tarief in Amsterdam.

Extra belasting
'Wij betalen een belasting en voor die belasting krijgen we in principe niets terug', zegt Jochem Bakker van Woonbootvereniging Amsterdam. 'Het is niet zo dat omdat wij betalen, we recht hebben op die plek. Maar omdat wij daar liggen, betalen we dat geld.'

De woonbooteigenaren voelen zich gepakt met de extra belasting, die mensen met een huis niet hoeven te betalen. De wethouder vindt de belasting en de verhoging daarvan rechtvaardig, omdat woonbootbewoners een beroep doen op de schaarse openbare ruimte. 

De Woonbootvereniging Amsterdam is het daar volledig mee oneens en sluit een juridische procedure niet uit. 'Als de gemeente toch doorzet, dan gaan wij toch de juridische kant op', laat Bakker weten. 'En dan ga ik me ervoor inzetten dat alle 2500 woonboten bezwaar indienen.'

Reactie gemeente
De gemeente laat in een schriftelijke reactie weten dat de tarieven voor woonboten sinds 1995 in vergelijking met de gestegen waarde van de gemeentegrond, weinig zijn veranderd. Om een nieuw tarief te bepalen heeft het stadsbestuur daarom gekeken naar het bedrag dat de provincie Noord-Holland vraagt voor huurovereenkomsten met woonboten in Amsterdam en dat is 15 euro per vierkante meter. Wel is dit voor woonboten in pronvinciewater en niet in gemeentewater.

Huurders van woonboten met een laag inkomen en weinig vermogen krijgen van de gemeente de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen, maar woonbooteigenaren komen niet in aanmerking voor kwijtschelding.

Jochem Bakker vindt dit een 'rare regeling'. Vorige week zei hij tijdens een inspraakmoment van een commissievergadering dat kwijtschelding voor huurders van woonboten 'ongeveer hetzelfde is als kwijtschelding van hondenbelasting voor mensen die alleen katten hebben'.