Start van hoofdcontent

Stad

nl

Halsema: Snel plannen maken voor groot Amsterdams feest in 2025

24 oktober 2019, 07.59 uur · Aangepast 24 oktober 2019, 08.10 uur

Een viering voor alle Amsterdammers met een feest zonder dat de stad verwordt tot een festivalterrein. Onder meer op die manier wil de gemeente het 750-jarig bestaan van Amsterdam in 2025 vieren.

Burgemeester Femke Halsema vergelijkt de viering met de grootse viering van het 700-jarig bestaan van de stad in 1975, waaruit evenementen als Sail, de Amsterdam Marathon en het Kwaku Festival werden geboren, en waarin het Amsterdams Historisch Museum (tegenwoordig Amsterdam Museum) werd geopend.

Grote ambities
De ambities voor het volksfeest zijn groot. 'We willen iets achterlaten. Tastbaar, maar ook immaterieel. Samenwerking en verbinding staan centraal. Burgerinitiatieven krijgen veel ruimte', schrijft Halsema in een brief aan de gemeenteraad.

Vanaf 2020 wordt er begonnen met de voorbereidingen. De viering moet volgens het stadsbestuur niet de promotie, maar de identiteit van de stad versterken en een katalysator vormen voor veranderingen in de stad met tastbare erfenissen. 'Maar het kan ook dienen als vliegwiel voor belangrijke (beleids)kwesties die gaan over de toekomst van de stad', aldus Halsema.

Lees ook: Gemeente wil 750-jarig bestaan vieren met Tour de France

Denktank
De burgemeester heeft een groep creatieve denkers en ervaren organisatoren uitgenodigd om als denktank te adviseren om de viering te maken zoals het college dat voor ogen heeft. Alle wethouders worden bij de voorbereidingen betrokken, vanwege het brede draagvlak dat nodig is voor de plannen.

Voor de viering heeft het stadsbestuur dit jaar 3 miljoen euro apart gezet. Via een speciaal fonds kunnen bewoners vanuit de hele stad een bijdrage aanvragen voor een goed idee om in hun eigen buurt de verjaardag van de stad te vieren. De Stichting 750 jaar Amsterdam, een burgerinitiatief van verschillende Amsterdammers, beoordeelt die aanvragen.

Snel starten
Halsema: '2025 lijkt misschien nog ver weg, maar met de ambities die we voor ogen hebben, is nu starten voorwaarde. Een goede samenwerking van de gemeente met organisaties en bewoners zorgvuldig vormgeven, vergt tijd. Het komende jaar werken we aan de hoofdlijnen voor (de weg naar) 2025.'