Start van hoofdcontent

Stad

nl

Faillissement MC Slotervaart kostte al ruim 8 miljoen euro: 'Dat het geld kost, ja dat klopt'

30 oktober 2019, 17.02 uur

De afwikkeling van het faillissement van het MC Slotervaart is nog altijd niet ten einde. Vandaag, bij de presentatie van het vierde verslag van de curator, bleek wel dat het faillissement al meer heeft gekost dan de financiële problemen waardoor het ziekenhuis vorig jaar omviel.

Vastgoedbedrijf Zadelhoff wil het gebouw kopen voor 45 miljoen euro maar de gesprekken daarover met de gemeente - dat een voorkeursrecht op het pand heeft - lopen nog altijd. Het vertrouwen van Zadelhoff en de curator op een goede afloop is niettemin groot. Vooruitgeschoven posten zijn in het oude ziekenhuis al voorbereidingen aan het treffen en ook heeft Zadelhoff straks 9 miljoen euro verstrekt aan de boedel om het faillissement af te kunnen wikkelen.

3,3 miljoen voor de curatoren
En dat geld zal zonder meer gebruikt gaan worden, zeggen curatoren Marc van Zanten en Marlous de Groot vandaag in het Slotervaart. Het faillissement tot nu toe heeft al ruim 8,3 miljoen euro gekost. Ruim twee miljoen voor het in bedrijf houden van het pand waarin meerdere zelfstandige zorgverleners nog een ruimte huren. Het bewaren van de dossiers kostte 6,5 ton, 'algemene faillisementskosten' bedroegen 2,3 miljoen euro en het werk van de curatoren en hun team staat al voor 3,3 miljoen in de boeken.

'Wat je ziet is dat je goed moet nadenken of je een faillissement van een zorginstelling onvoorbereid wilt doen', reageert Marc van Zanten, daarmee vooruitlopend op de grote vraag die meerdere commissies vanuit het Rijk en de Onderzoeksraad voor Veiligheid op dit moment proberen te beantwoorden. Het antwoord is naar alle waarschijnlijkheid 'nee', want de kosten tot nu toe overstijgen al ruimschoots de acute geldnood - enkele miljoenen - waarin het MC Slotervaart vorig jaar verkeerde toen het surseance van betaling aanvroeg. De impact voor patiënten en personeel dus nog buiten beschouwing latend.

De rekening van de curatoren is bij wet een zogeheten 'preferente vordering' die dus bovenop de stapel komt te liggen. Tot mei dit jaar hadden Van Zanten en De Groot nog geen stuiver gedeclareerd. Van Zanten: 'We hebben geprobeerd onszelf zo laat mogelijk te betalen. En hoe zijn we betaald? Eigenlijk via gelden van de zorgverzekeraars die ons daarvoor hebben gefinancierd en uit het boedelkrediet van Zadelhoff. Dus dat moet er wel bij gezegd worden. Dat het geld kost..ja, dat klopt.'

'Onverteerbaar'
Ook bleek vorige week dat veel van de oud-medewerkers de op handen zijnde deal met Zadelhoff 'onverteerbaar' vinden, omdat zo via de achterdeur ook voormalig bestuurders en aandeelhouders Loek Winter en Willem de Boer weer aan zet komen. Van Zanten: 'Ja wat ik begrijp is dat er twijfel bestaat als er betrokkenheid is van Winter en De Boer. Aan de andere kant betekent het wel dat als Zadelhoff hier komt, zij al hun vorderingen betaald krijgen en als er geen akkoord komt is dat niet zo.'

Lees ook: Oud-medewerkers MC Slotervaart: 'Onverteerbaar' als het ziekenhuis in handen van Zadelhoff valt

Want onder de ruim 1600 schuldeisers ook veel oud-personeel dat nog wacht op uitbetaling van overuren en opgebouwde rechten. Wat de curator betreft kan de deal dan ook niet snel genoeg rondkomen. 'Het overleg duurt al sinds april. Ik vind dat lang.'