Start van hoofdcontent

Cultuur

nl

Kunstraad waarschuwt voor krimp culturele instellingen door bezuiniging gemeente

4 november 2019, 19.00 uur · Aangepast 4 november 2019, 19.33 uur · Foto: AT5 / Luuk Koenen

Culturele instellingen in de stad zullen krimpen doordat zij minder geld krijgen dan eerder was beloofd. Dat schrijft de Kunstraad aan wethouder Meliani. De bezuiniging ligt gevoelig omdat in het coalitieakkoord juist wordt gesproken van extra investeringen in het kunstenplan.

Dat culturele instellingen minder geld krijgen, komt allemaal omdat de gemeente de zogenoemde nominale compensatie naar beneden wil bijstellen. Dat is een bedrag bovenop de normale subsidie, waardoor culturele instellingen huurverhogingen of pensioenregelingen kunnen betalen. 

Flinke bezuiniging
Zo'n 189 gesubsidieerde culturele instellingen hadden verwacht 2 procent aan nominale compensaties te krijgen. Deze wordt nu gekort naar 0,9 procent. Dat betekent bijvoorbeeld voor de Openbare Bibliotheek Amsterdam dat ze 1,6 miljoen euro moeten inleveren op een begroting van 32 miljoen euro. 

Lees ook: Culturele instellingen moeten tienduizenden euro's per jaar inleveren

Volgens de Kunstraad, een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente, worden culturele instellingen hierdoor in een krimpscenario geduwd. Als de gemeente de hoge culturele ambities wil waarmaken, is juist extra geld nodig, bepleit voorzitter Felix Rottenberg. 

Zeilen bijzetten
De gemeente wil met deze maatregel geld besparen omdat ze financieel de zeilen moeten bijzetten. Vanwege een teruglopende rijksuitkering en extra uitgaven aan hersteloperaties aan kades en bruggen in de stad, moet het college manieren vinden om geld vrij te maken.

Curator Maaike Lauwert die veertig culturele instellingen vertegenwoordigt, zei eerder al dat de meeste organisaties de bezuiniging zullen verrekenen met de salarissen. 'Dat kan betekenen dat werknemers bijna hetzelfde zullen verdienen als in 2016.' Dat is een probleem volgens haar omdat bijvoorbeeld de woonlasten wel gestegen zijn.