Start van hoofdcontent

Stad

nl

Sportraad: Gemeente houdt te weinig rekening met sportlocaties

5 november 2019, 14.22 uur · Aangepast 5 november 2019, 14.57 uur · Door Redactie

De Amsterdamse sportraad roept de politiek op om de tientallen ontwikkelplannen voor de stad beter te toetsen op de aanwezigheid van voldoende ruimte voor sport.

Afgelopen zomer inventariseerde de sportraad de ruimte voor sport in een aantal gebieden waar veel bouwplannen klaarliggen. De sportraad kwam tot de conclusie dat de meeste van de gebiedsplannen de noodzaak van ruimte voor sport en spel wel erkennen, maar er te weinig ruimte voor wordt gereserveerd. 

Uit de zes gebieden die zijn onderzocht, zijn er vijf die niet genoeg ruimte vrijmaken en dus zal het bestaande tekort voor sportvoorzieningen toenemen met 200.000 vierkante meter. Dat zijn 30 voetbalvelden.

Doorschuiven sportopgave
Volgens de sportraad doen plannenmakers te weinig moeite om binnen hun gebied ruimte vrij te maken voor voldoende sportverhalen en schuiven deze opgave door naar bestaande sportparken in de buurt, waardoor niet gedacht wordt aan de huidige sporters van die locatie. Of wordt de opgave doorgeschoven naar andere ontwikkeltrajecten in locaties die veelal in het groen liggen en waarvan de realisatie nog onzeker is.

De sportraad schrijft de gemeenteraad in het kort dat 'in veel gevallen de sportopgave wordt losgekoppeld van het projectgebied en wordt nagelaten om met concrete en (financieel) haalbare plannen te komen die voorzien in de sportieve behoeften van nieuwe bewoners.'

Onafhankelijk sportadviesorgaan
De sportraad is een onafhankelijk sportadviesorgaan die de gemeente Amsterdam adviseert over de hoofdlijnen van het grootstedelijk sportbeleid.