Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Tien kademuren moeten op korte termijn al gestabiliseerd worden

7 november 2019, 17.03 uur · Door Redactie

Na jaren van achterstallig onderhoud zijn veel kademuren en bruggen er slecht aan toe. De gemeente trekt daarom de komende jaren miljoenen euro's uit voor renovaties. Maar ook op de korte termijn is er actie nodig, blijkt nu. Tien beschadigde kademuren moeten zo snel mogelijk gestabiliseerd worden.

Om ervoor te zorgen dat de kademuren veilig gebruikt kunnen worden, treft de gemeente verschillende maatregelen. Zo wordt er een verstevigingsconstructie geplaatst voor de oude kademuur. 

Daarnaast worden er tijdelijke parkeerplaatsen opgeheven langs de Nieuwe Herengracht, bij de Leidsekade, het Singel, de Houtmankade, de Brouwersgracht, de Prinsengracht, de Singelgracht, de Krom Boomsloot en de Kloveniersburgwal.

Hiermee moet de druk op de kademuren afnemen.

'Scherp in de gaten houden'

'De kademuren worden ondertussen scherp in de gaten gehouden', zo staat in een brief van wethouder Dijksma (Verkeer en Vervoer). Zodra de maatregelen onvoldoende blijken te werken wordt er volgens haar overgegaan tot het afsluiten van een straat, het kappen van bomen of het plaatsen van een verstevigingsconstructie. 

Maar daar blijft het niet bij. Nog niet alle onderzoeken zijn afgerond en naar verwachting zal daaruit blijken dat er op meer plekken actie vereist is. Dijksma denkt daarbij aan 'het opleggen van beperkingen, het plaatsen van verstevigingsconstructies of het vervangen van bruggen of kademuren die aan het einde van hun levensduur zijn'. 

Hinder

Omwonenden zullen daarvan hinder ervaren, geeft Dijksma toe. Bovendien hebben de maatregelen invloed op de bereikbaarheid van de stad. 'Deze grootschalige aanpak is echter onontkoombaar voor het behoud van de stad en noodzakelijk om haar voor te bereiden op de toekomst.'

 

De gemeente probeert daarom wel om bewoners te compenseren. Er wordt bijvoorbeeld naar een oplossing gezocht voor mensen die gebruikmaken van een gehandicaptenparkeerplaats, als blijkt dat deze plek tijdelijk wordt opgeheven. 

Ook gaat de gemeente kijken naar alternatieve reismogelijkheden 'om de dagelijkse bereikbaarheid te vergroten'. Begin 2020 wordt daar meer over bekend gemaakt.